WiFi-dataloggrar på Hallands konstmuseum

Hallands konstmuseum
Inomhusklimat och konst
Hallands Konstmuseum

Fjärrövervakning av temperatur, fukt, CO2 och ljus med testo 160!

 

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i Halmstad. Här kan besökare ta del av utställningar och spännande programpunkter. Museet har nyligen öppnats igen efter en omfattande om- och tillbyggnad där det befintliga huset har renoverats, samtidigt som en ny utbyggnad tagit form med huvudentrén vänd mot staden, Nissan och Norre Katts park.

 

Våren 2019 köpte Hallands Konstmuseum in 20 WiFi-dataloggrar av typen testo 160 – för att övervaka inomhusklimatet – och vi har fått ställa några frågor till magasins­föreståndare Stefan Kejlberg om hur systemet har fungerat!

 

Vilka mätstorheter övervakar ni i museet?

 

– Vi kontrollerar, fukt, temperatur, koldioxid och ljus.

 

Varför vill man hålla koll på just dessa mätstorheter?

 

– För att konsten som vi har är känslig mot temperatursvängningar och för att mycket ljus under lång tid skadar måleriet. Om det exempelvis är för torrt så kan träramarna på konsten vrida sig eller krympa vilket i sin tur kan skada tavlan.

 

Var mäter ni någonstans? Både i lager- och utställningslokaler?

 

– Vi mäter i utställningssalarna och i vårt konstmagasin. Dessutom har jag två stycken testo 160 IAQ i publika utrymmen för att ha koll på CO2-halten i inomhusluften, så att det inte blir för dålig luft för besökarna.

 

I de olika utställnings- och magasinslokalerna övervakas temperatur, fukt, CO2 och ljus.

 

Hallands Konstmuseum köpte in 20 st WiFi-dataloggrar av typen testo 160 för att övervaka inomhusklimatet.

 

Är du nöjd med systemen?

 

– Ja, jag är mycket nöjd med systemet! Skönt med molntjänsten så att man får en överblick över alla enheter i huset.

 

Fungerar det bra att använda molntjänsten? Inget krångel?

 

– Ja, det fungerar bra. Ska jag ha något att anmärka på skulle det vara att man inte kan se medelvärden i diagramläget.

 

– Det är ju oftast just medelvärdet som vi vill skall ligga stabilt så man inte får för kraftiga svängningar i t.ex. luftfuktigheten eller temperaturen. Så vi väljer för det mesta att titta på värdena i tabelläget, där det alltså går att se medelvärden. 

 

Hur många mätpunkter använder ni er av?

 

– Vi har 20 mätpunkter där vi har installerat dataloggrar av typen testo 160 TH (°C och %RH), testo 160 THL (°C, %RH, lux och UV) och testo 160 IAQ (CO2, °C, %RH och mbar).

 

Hallands Konstmuseum har nyligen öppnats igen efter en omfattande om- och tillbyggnad. Det befintliga huset har renoverats, samtidigt som en ny utbyggnad tagit form med huvudentrén vänd mot staden, Nissan och Norre Katts park.

 

Jag är mycket nöjd med loggersystemet!

 

Hur använder du loggersystemet i praktiken?

 

– Vid installationen registrerades alla dataloggrar i molntjänsten. Därefter räcker det att logga in via webb-gränssnittet för att se aktuella mätdata från alla 20 mätpunkterna.

 

– Vi har fyra olika ventilationsanläggningar med externa givare runt om i museet. Genom att vi satte upp testo 160-loggrarna vid sidan av dessa givare kan jag följa alla mätvärden i dessa punkter.

 

– När jag ser att mätvärdena inte är optimala kan jag styra alla fyra anläggningarna via ett särskilt webb-gränssnitt och kyla, värma eller befukta lokalerna. Så jag har full koll på inomhusklimatet!

 

Innebär övervakningen några störningar för besökarna?

 

– Då vi i stort sett har vita väggar överallt i konstsalarna smälter loggrarna in väldigt bra. Vi har även köpt in kåpor till alla loggrar som går att måla, om det skulle behövas.

 

Stefan Kejlberg är magasinsföreståndare på Hallands konstmuseum och ansvarar bland annat för inomhusklimatet i lokalerna.

 

Kan du berätta om något intressant temperaturlarm eller liknande?

 

– Nej, tyvärr har jag inga spännande larm att berätta om, men vi har ju ett kylt magasin för foto och där inne har jag satt en testo 160 THL. Den har hjälpt oss mycket med att få rätt klimat i det kylda magasinet och i slussen.

 

Hur gick det till tidigare att övervaka inomhusklimatet?

 

– Tidigare hade vi vanliga dataloggrar som man fick gå runt och läsa av manuellt, vilket var mycket tidskrävande. Vi kunde heller inte se några mätvärden i realtid.

 

– Tack vare molntjänsten från Testo kan vi samla in mätvärden automatiskt när vi vill. Jag har ställt in dem på att mäta en gång i timmen och skicka datan till molnet en gång i timmen, så nu kan man justera temperatur och fuktighet i salarna ganska så omgående om det skulle behövas.

 

Har ni funderat på att bygga ut systemet?

 

– Ja, det kan bli aktuellt med fler loggrar. Jag skulle exempelvis vilja sätta loggrar i vårt externmagasin också. Där kan vi dock inte ändra på temperaturen och luftfuktigheten lika bra som på museet. Men jag skulle kunna få en bra bild över hur klimatet är där över tid.

 


 

Läs mer om dataloggerserien testo 160:

Läs mer

 

Läs mer om Hallands Konstmuseum:

Läs mer