Fjärrövervaka betongens hållfasthet

Fjärrövervaka betongen
Celsicom Easy Connect

Följ betongens hållfasthet i realtid – var du än befinner dig!

 

Sedan länge har fjärrövervakningssystemet Celsicom kunnat användas för att på distans och i realtid hålla koll på betongtemperaturer vid gjutning. Det har gått att följa den initiala temperaturökningen på grund av cementens kemiska reaktion och den efterföljande temperatursänkningen när betongen börjar härda klart.

 

Själva mätningen går till på samma sätt som förut, med termoelementtrådar som gjuts in i ett antal mätpunkter i betongen och mätvärden som skickas trådlöst till molntjänsten. Även omgivande lufttemperatur registreras.

 

Vad är det som är så revolutionerande?

 

Den stora nyheten är att ingen basstation behövs med de nya gula Celsicom Easy Connect-boxarna. Varje box har ett eget SIM-kort som sänder data direkt till molnet via Telianätet Narrowband-IoT. Resultatet är mycket bättre täckning och störningsfri överföring av mätdata till molntjänsten.

 

Användaren också kan välja vilket betongrecept som används. Från en databas hämtas dels en kurva för cementreaktionens temperatur­beroende och dels en hållfasthets­kurva. Även kundspecifika recept kan läggas in i databasen. Med hjälp av dessa indata kan sedan Celsiview visa betongens hållfasthet, vid den aktuella omgivande lufttemperaturen.

 

Inga speciella beräkningsprogram behövs

 

Den som ansvarar för gjutningen kan med andra ord se hur långt härdningsprocessen har hunnit och vilken hållfasthet betongen har i varje mätpunkt, utan att använda speciella beräkningsprogram. Det är bara att plocka upp mobilen ur fickan och logga in på Celsiview.

 

Välj hållfasthetsklass och betongrecept i molntjänsten för att visa hållfasthetskurvan.
Givarmodell TC603 har en robust och tålig kapsling och används tillsammans med 2 externa trådgivare av typ T (standardvalet) som enkelt monteras i polskruvarna.

 

Vad behövs för att följa betongens hållfasthet i mobilen?

 

Det som behövs specifikt förutom den gula betongdatorn / mätboxen för att följa betongens hållfasthet är ett molntjänst-konto med tillval för hållfasthetsberäkning. Max molntjänstkostnad (inkl. trafik) för loggning av betonghållfasthet är 59:- per månad.

 

Det går att ansluta två trådgivare till varje TC603. Efter ha loggat in på kontot (och efter att ha valt rätt betongrecept i molntjänsten) visas hållfasthetskurvan direkt i mobilen eller datorn. 

 

TC603 har dessutom 1 inbyggd intern givare för omgivningstemperatur.

 

Hur går en hållfasthetsmätning till?

 

Gör så här efter att du kopplat dina givare till ditt Celsiview-konto och valt betongrecept (tjänsten kräver tillvalet Hållfasthetsberäkning):

 

1. Gjut in trådgivarna i betongen, exempelvis en i betongplattans mitt och en vid kanten nära formen.

 

2. Anslut trådgivarnas andra ände till polskruvarna på TC603 och stäng locket.

 

Välj betongrecept i molntjänsten och fjärrövervaka hållfastheten.

 

3. Klart! Nu överförs värdena löpande till molntjänsten och du kommer att kunna följa hållfasthetskurvan i mobilen eller datorn, var du än befinner dig.

 

I molntjänsten Celsiview finns det ett flertal färdiga betongrecept att välja mellan.
 
Vilka är de största fördelarna med att kunna följa betonghållfastheten på distans?

 

Enkelheten – i ett slag behövs plötsligt inga krångliga beräkningsprogram. Med Celsicom är det bara att logga in på molntjänsten Celsiview via mobil eller dator och direkt se vilken hållfasthet betongen har i olika mätpunkter.

 

Fjärrövervakning – du behöver inte befinna dig på byggplatsen. Det räcker att ha tillgång till en dator eller en mobil med internetuppkoppling för att se kurvorna. Dessutom kan flera personer i projektet enkelt få tillgång till mätdatan.

 

Bättre byggtidsplanering – du slipper resa fram och tillbaka om du ansvarar för flera arbetsplatser samtidigt där betonggjutningar pågår.

 

Integrering i egna verktyg – via Celsicoms API finns det möjlighet att integrera mätdata i dina egna projektverktyg.


 

 

Exempel på temperatur- och hållfasthetskurva i Celsiview

Genom att välja det aktuella betongreceptet i molntjänsten Celsiview går det att följa hur betongens hållfasthet förändras i exempelvis mobilen, var man än befinner sig.

 

Läs mer om TC603:

Läs mer

Läs mer om Celsicom Easy Connect (fristående infosajt):

Läs mer