Fjärrövervakning

Fjärrövervakning

 

 

Fjärrövervaka dina byggprocesser

 

 


 

”Fjärrövervakning måste vara enkelt”

 

Skall man jobba med fjärrövervakning i byggsammanhang måste det vara enkelt. Det är de flesta aktörer i branschen överens om.

 

Mycket pågår på en byggarbetsplats och tiden för att installera ett övervakningssystem är oftast begränsad. Det måste också kunna utföras av personal utan detaljkunskaper.

 

 


 

Celsicom är enkelt!

 

Celsicom är ett modernt och beprövat övervakningssystem som blivit känt just för den enkla hanteringen och den höga tillförlitligheten.

 

Celsicom kan enkelt förkonfigureras på kontoret tillsammans med de givare som behövs för mätuppgiften. Väl ute på byggarbetsplatsen är det bara att placera ut givarna, sätta basstationen på lämplig plats för bästa radioöverföring till givarna och ansluta till elnätet. Mätdatan börjar direkt överföras till din mobil eller dator via mobilnätet och molntjänsten Celsiview. Klart!

 

 

 


 

Fjärrövervaka byggklimatet

 

Med Celsicom får du direkt veta om exempelvis luftfuktigheten eller temperaturen under- eller överstiger ett förinställt gränsvärde. All mätdata kan granskas i realtid direkt i mobilen eller plattan samt sparas för dokumentation.
 

Mycket kan hända på en byggarbetsplats – värmeaggregat kan sluta fungera, väderskydd kan blåsa sönder etc. Med Celsicom får du direkt larm via SMS eller E-post och kan sätta in åtgärder utan långa väntetider. Genom att få rätt information i god tid kan du slippa mycket onödigt arbete och långa fördröjningar i projektet.
 

Med ett uppkopplat Celsicom-system på byggarbetsplatsen har du full koll på klimatet var du än befinner dig via din mobil, platta eller dator. Systemet övervakar dygnet runt och registrerar alla förändringar i temperatur och luftfuktighet. Det kan även kompletteras med fler trådlösa givare för t.ex fuktkvot, radon, CO2 m.m.

 

Celsicom mätset för byggklimat

 

Ett baspaket för mobilnät att bygga vidare på.

Innehåller:

• Basstation inkl väggfäste och nätaggregat

• USB-modem inkl SIM-kort för mobildata

• 3 st Fukt-/tempgivare för trådlös övervakning

• Serviceväska
 

Till mätsetet

 


 

Fjärrövervaka byggfukt


Med Celsicom kan du i realtid övervaka den fukt som finns kvar i trämaterial och betongplattor.

 

Givare som gör det möjligt

 

Betongfuktgivaren TH501A är en robust och beprövad givare som under lång tid klarar att mäta fukt i tuffa miljöer som t.ex. en betongplatta enligt RF-metoden. Givaren är specialkalibrerad i området 75-95% RH för att uppnå maximal noggrannhet. En annan stor fördel är givarrörets lilla diameter som gör det lätt att föra in den i konstruktioner med mycket små ingrepp. Givaren kan även användas för andra mätningar av temperatur och luftfuktighet, exempelvis i omgivningsluften.

 

Fuktkvotsgivaren MC 501 (tillval, ingår inte i mätsetet) är en unik konstruktion som löst det svåra problemet att mäta fuktkvot i trämaterial under lång tid. Den mäter fuktkvoten noggrant var fjärde timme och sänder trådlöst resultatet till molntjänsten Celsiview. Där kan du följa mätvärdena i realtid samt även se förloppet på en historikkurva. Du kan även få larm via SMS eller E-post när målfuktkvoten är uppnådd.

 

Celsicom mätset för byggfukt

 

Ett baspaket för mobilnät att bygga vidare på.

Innehåller:

• Basstation inkl väggfäste och nätaggregat
• USB-modem inkl SIM-kort för mobildata
• 3 st trådlösa betongfuktgivare, spec.kal.
• Filtertejp, koner, tätningsmassa etc.
• Kalibreringsburk
• Serviceväska

 

Till mätsetet

 


 

Fjärrövervaka betonghärdning

 

Fjärrövervakning av temperatur och betonghållfasthet är en av applikationerna som Celsicomsystemet är väl anpassat för.


Att följa temperaturer i och utanför betongen vid gjutning är en effektiv metod för att fastställa mognadstiden. Med Celsicom kan du noggrant följa härdningen var du än befinner dig via mobil, surfplatta eller dator.
 

 

Nu finns ett tillval för att också beräkna betongens hållfasthet. Välj betongrecept i molntjänsten, gjut in trådgivarna i betongen och anslut andra änden till givarmodulen TC503T. Anslut basstationen till elnätet och mätvärdena börjar direkt strömma till din mobil eller dator.

 

Celsicom mätset för betonghärdning

 

Ett baspaket för mobilnät att bygga vidare på.

Innehåller:

• Basstation inkl. nätaggregat
• USB-modem inkl SIM-kort för mobildata
• 1 st radiogivarmodul typ TC503T

• 1 st extern antenn
• 10 st trådgivare typ T
• Serviceväska

 

Till mätsetet

 


 

Fjärrövervaka avfuktning


Celsicom övervakar noggrant fuktsituationen efter vattenskador i olika typer av fastigheter.

 

Beroende på vattenskadans utbredning installeras givare för fuktövervakning i trä- och/eller betongkonstruktioner. Därefter kan du följa avfuktningsprocessen på distans via din mobil, platta eller dator.

 

Larmar när det är klart. Genom att lägga in larmgränser i systemet skickas SMS eller E-postmeddelanden när avfuktningen är klar. Du kan även genom att titta på avfuktningskurvan uppskatta när förväntade fuktvärden har uppnåtts och därigenom planera återställningsarbetet i förväg.

Du slipper onödiga resor fram och tillbaka för att mäta och dokumentera utvecklingen på traditionellt sätt med portabla fuktmätare. Du sparar både tid och pengar.

 


 

 

Celsicom mätset för avfuktning

 

Ett baspaket för mobilnät att bygga vidare på.

Innehåller:

• Basstation inkl väggfäste och nätaggregat
• USB-modem inkl SIM-kort för mobildata
• 2 st Fuktgivare, trådlös för betong, spec.kal.
• Filtertejp
• Serviceväska

 

Till mätsetet

 


 

Få hjälp av en produktspecialist:

Kontaktperson: Thomas Ottosson
Försäljning – Kundservice – Support
thomas@nordtec.se
031 - 704 10 87


Du kan också ställa frågor via vårt frågeformulär
 

 

Till frågeformuläret