Fuktmätare

Intervju med Alexander Wikström
Fuktmätning i finsnickeriet
Intervju med Alexander Wikström
Finsnickare – sågverksägare – entreprenör 

 

Alexander bygger möbler och träprodukter, inte i MDF och spånskiva, utan i massivt trä! Trä är inte bara ett arbete utan även en stor passion. Enligt Alexander blir man aldrig riktigt fullärd, utan kan alltid lära sig nya tekniker, testa nya exotiska trädslag och utmana sig själv att göra en riktigt avancerad möbel.

 

Vilka är dina kunder?

 

– Det är mest privatpersoner som vänder sig till mig, men ett och annat företag hör också av sig och vill exempelvis ha konferensbord och skräddarsydda inredningsdetaljer.

 

Varför är det viktigt att mäta fuktkvoten?

 

– Det är otroligt viktigt att träet har nått sin målfuktkvot innan man förädlar materialet vidare.

 

– Det beror på att trä är ett levande material som strävar efter att nå jämvikt med rådande luftfuktighet varje dag! Vid ca 40% relativ luftfuktighet når träet normalt den önskade jämvikten man eftersträvar i möbelvirke, vilket är mellan 7-8%.

 

Om man börjar bearbeta materialet för tidigt kan det vrida eller kupa sig.

 

– Om man börjar bearbeta materialet för tidigt kan det vrida eller kupa sig och spricka då det krymper. Det vore synd om man lägger så många timmar på en produkt som efter några veckor spricker eller släpper i en fog. Då är det bättre att man redan från start vet att material är helt torrt.

 

– Trä rör sig sällan över 30% men så fort det går neråt i fuktkvot så börjar det hända grejer, speciellt ifrån 13-7 %, då det förändras som allra mest.

 

– Jag använder mig av en torkmetod som heter ångtork. Det betyder att man egentligen basar träet och att ångan får tränga in igenom träet och trycka ut vatten som sitter på djupet. Detta är en relativt billig torkmetod. Önskvärt vore egentligen att kunna vakuumtorka, som ger ett helt perfekt torkresultat. Men det är en otroligt dyr installation för en småskalig träförädlare som mig.

 

Alexander Wikström bygger möbler och träprodukter – inte i MDF och spånskiva – utan i massivt trä!

 

I vilken fas tar du fram fuktmätaren?

 

– Jag mäter mitt material innan jag stoppar in det i min virkestork. Det är framför allt viktigt då det gäller ek som innehåller mycket garvsyra. Det vill jag helst inte introducera kring utrustningen i torken, så normalt luftorkar jag ekplankor i 1,5 år utomhus. Därefter har mycket av garvsyran och fukten i träet försvunnit och jag kan torka dem vidare i min virkestork.

 

– Även under torkprocessen mäter jag med jämna mellanrum virket så att det inte torkar för snabbt. För snabb torkning kan orsaka sprickor och träet kan börja bete sig olämpligt.

 

Hur går en mätning till?

 

– Med testo 616 är mätningen mycket simpel då man enbart väljer att mäta hårt lövträ och trycker apparaten längs med fibrerna på träet. testo 616 visar direkt mätresultatet på LCD-skärmen.

 

Vilka fuktnivåer är lämpliga?

 

– Normalt inom möbelsnickeri strävar man efter att ligga kring en fuktkvot på 7-8% i träet.

 

Vad händer om fuktkvoten är för hög eller för låg?


– Är fukthalten för hög får materialet torka vidare. Det är inte heller bra om det torkar för mycket, man kan då få mycket interna sprickor i träet och fibrer som släpper.

 

Du mäter fuktkvoten med en testo 616 – är du nöjd med den?

 

– Jag är mycket nöjd med testo 616, den är tillförlitlig och stämmer bra överens med jämnviktskvoten som träet bör ligga på när jag jämför med luftfuktigheten i min verkstad.

 

– Eftersom jag sågar väldigt tjocka plankor så är det jätteskönt att kunna mäta såpass djupt (50 mm) utan att behöva göra förstörande ingrepp på materialet. Ofta behöver man mäta långt in på träet för att hitta det "sämsta värdet" och då vill man absolut inte behöva borra eller slå in mätstift djupt in i träet.

 

Någon funktion du saknar i instrumentet?

 

– Det hade varit bra att kunna ställa in mätningen för specifika träslag.

 

Hur står sig testo 616 mot andra instrument som du har provat?

 

– Vissa apparater har ju inställningar för specifika träslag då alla har olika densitet, annars tycker jag den är helt klockren till ett mycket bra pris. Extra nöjd att slippa göra hål i träet! Ett instrument både för hobbybruk och professionell användning!

 

testo 616 mäter fuktkvot mellan 30 och 50 mm ned i materialet med hjälp av ett dielektriskt fält.

 


 

Länk till Wikström Interiör:
Läs mer

Läs mer om testo 616:
Läs mer

Utforska vårt sortiment av fuktmätare:
Läs mer

Mer intressant läsning om fuktkvot:
Läs mer