Ocab

Ocab
Celsicom Easy Connect
Tidseffektiv mätning

De nya mätboxarna sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

 

Ocab, som etablerades 1964, är ett rikstäckande företag med bred kompentens inom sanering, fukt och byggnadsmiljö. Affärsidén har sedan start varit att hjälpa kunderna att rädda värden vid skador orsakade av framförallt brand och vatten. Nya metoder och teknik utvärderas kontinuerligt och i Stockholm har 100 stycken av de nya Celsicom Easy Connect-boxarna köpts in och testas nu i verksamheten.

 

De möjligheter som kommer med produkten är helt i linje med det strategiska fokus som Ocab har på digitalisering och hållbarhet.

 

– Vi ser en stor potential i de nya mätarna. De kan bidra till besparingar både vad gäller tid, kostnader och miljö, vilket naturligtvis är mycket intressant för oss och våra beställare, säger Thomas Karhu, produktionschef inom avfuktning på Ocab i Stockholm.

 

Vilka är de största kunderna och vanligaste uppdragen i dag?

 

– Försäkringsbolagen är våra största kunder och det är brand- och vattenskador som är vanligast.

 

Ocabs mission är att ”rädda värden”. Vad innebär det?

 

– I grunden innebär det att vi genom snabba och effektiva åtgärder kan rädda ekonomiska värden och ägodelar med högt personligt värde som inte går att ersätta. Men det finns ytterligare ett perspektiv; att sanera och avfukta istället för att kassera eller riva är att spara på befintliga resurser, vilket är både hållbart och kostnadseffektivt. Att bevara istället för att slänga och riva ligger i allas intresse och vi arbetar aktivt med nya och förbättrade metoder som gör det möjligt i allt större utsträckning. Konkret kan det vara att vi torkar konstruktionen i ett vattenskadat golv till en bråkdel av kostnaden för att riva det.

 

Vilka är de vanligaste fuktskadorna?

 

– De vanligaste fuktskadorna i dag uppstår i kök där det oftast finnas flera maskiner installerade än förr i tiden. På företag är det kaffemaskiner och vattenmaskiner som ofta börjar att läcka. I privata bostäder uppkommer vattenskador av diskmaskiner, ismaskiner till frysar och dåligt dragna avloppsrör från diskhon. Även tätskiktsskador i badrum är ett stort problem.

 

Hur kan man förebygga dessa vattenskador på bästa sätt?

 

– Det handlar framför allt om att följa de lagar som finns. Gör man det blir det färre vattenskador. Konkret så bör man göra diskbänksskåpen vattentäta genom att sätta in en vattentät botten i skåpen. Då ser man direkt om det samlas vatten inne i skåpet och undviker att vattnet rinner under skåpet och skadar konstruktionen. Vidare ska rörkopplingar inte finnas i väggar och golvkonstruktioner utan där ska det bara vara heldragna rör.

 

Ocab har köpt in 100 stycken Celsicom Easy Connect-boxar för fjärrövervakning av fukt och temperatur.

 

Hur ser din egen bakgrund ut inom fuktskadebranschen?

 

– Jag har jobbat med det här sedan 1996. Jag är utbildad byggare i grunden och har sedan vidareutbildat mig inom tekniker för fuktmätning i nykonstruktioner och befintliga miljöer.

 

Vad är det som gör jobbet intressant och spännande?

 

– Det är ett varierande jobb och det kommer hela tiden något nytt som gör att man utvecklar sig. Det blir aldrig långtråkigt!

 

Hur har teknikutvecklingen varit inom branschen?

 

– Den har stått ganska stilla. På senare år har man tänkt lite mer miljömässigt och tillverkat energisnålare avfuktare. När det gäller övervakning av torkprocesser har det funnits teknik för distansmätning som dock har fungerat lite sämre och varit komplicerad att installera.

 

Vad var det som gjorde att du fick upp ögonen för Celsicom Easy Connect?

 

– Stefan Carlson på Celsicom kom hit och visade en av de nya mätarna vilket gjorde mig mycket intresserad. Boxarna passar utmärkt för oss och vår bransch. De är samtidigt enkla att installera för våra tekniker. Inga konstigheter alls, precis som det ska vara.

 

Till vad används de 100 mätboxar som ni har köpt?

 

– Vi använder dem uteslutande i samband med avfuktning av vattenskador. Vi har installerat samtliga mätboxar och testar nu detta för fullt. Blir utfallet bra så kommer vi definitivt att fortsätta använda dem.

 

Vi ser en stor potential!

 

Vad är det bästa med Celsicom Easy Connect?

 

– Det är precis som namnet säger. De är superenkla. Det var bara att skanna och så hade vi mätboxarna upploggade på servern. Det enda man behöver göra utöver att skanna mätaren är att skriva in skadeadressen för varje mätare.

 

På vilket sätt underlättar de nya mätboxarna ert jobb?

 

– Under avfuktningen i en vattenskada så behöver vi normalt sett utföra så kallade mellanmätningar för att veta status i torkprocessen. Den resan och tiden kan vi nu spara in då statusen snabbt kontrolleras via mobilen. Kunden får snabbt en återkoppling genom att vi skickar en skärmdump till dem. Vi kan också kontrollera att en avfuktare är igång och fungerar som den ska genom att enkelt följa kurvorna för torkprocessen – direkt i mobilen.

 

Möjliggör Celsicom Easy Connect att ni kan ta er an fler uppdrag?

 

– Ja det tror jag absolut. Om vi ser att resultatet av att använda Easy Connect är det vi önskar, bör det frigöra många timmar för våra fukttekniker, vilket i sin tur innebär att vi då kan ta oss an fler uppdrag på samma antal tekniker.

 

Till sist, finns det någon teknisk lösning som du önskar dig framöver?

 

– Att kunna ”bjuda in” kunderna så att de själva kan se statusen på sina objekt vore en bra funktion. Det vore även en fördel att kunna styra och stänga av elen på våra avfuktare via Celsicom Easy Connect.

 

– En avfuktare som är igång kan ge fel värden när man ska göra en slutmätning och därför bör avfuktaren stängas av tre dagar innan mätningen. Om man kan stänga av den på distans så skulle vi minska transportbehovet ytterligare vilket i sin tur är en viktig aspekt i vårt hållbarhetsarbete.

 

Thomas Karhu placerar ut Celsicom Easy Connect-mätboxar för loggning av temperatur och fukt. Värdena kan direkt läsas av på distans i en vanlig mobiltelefon. Ingen gateway eller basstation behövs.

 


 

Läs mer om Celsicom Easy Connect på vår infosajt: Mer info

Beställ dina mätboxar: Till produktsidorna