Service & Underhåll

Bo Hansson på Nordtecs serviceavdelning
Service & Underhåll
Vi ser till att dina mätinstrument mår bra
Intervju med Bo Hansson på Nordtecs serviceavdelning

 

Vi på Nordtec är mycket måna om att skapa ett mervärde runt de produkter vi säljer och eftermarknaden är en av de viktigaste faktorerna. Det är sällan det uppstår fel på högklassiga fabrikat som exempelvis Testo och Celsicom, men när det händer löser vi problemen så snabbt och smidigt vi kan. Regelbundet underhåll kommer man däremot inte ifrån, om man vill att verktygslådan ska må bra i längden. 

 

Bo Hansson har jobbat med service på Nordtec sedan 2003 och har under åren samlat på sig ovärderlig erfarenhet.  Vi har fått lov att ställa några frågor till Bo, om vad han sysslar med i största allmänhet på serviceavdelningen.

 

Vilken typ av service utför du här på Nordtec?

 

– Ja, det handlar ju i första hand om service på det sortiment vi säljer. Det mesta gör jag själv här på verkstaden och ett fåtal produkter skickas vidare till leverantören, om det nu är Testo eller någon annan.

 

Vilka instrument är i störst behov av regelbunden service?

 

– De mest service-intensiva instrumenten är rökgasmätare och manometerställ och i viss mån även ventilationsinstrument.

 

Vilken typ av service behövs på rökgasmätare?

 

– Just rökgasmätare används i riktigt smutsiga miljöer och utsätts för stora påfrestningar. Det vanligaste är att mätceller behöver bytas, men det handlar även om rengöring av pumpar, eftersom det är mycket sot i förbränningsmiljöer.

 

– För höga temperaturer på probarna kan leda till att de smälter och ger upphov till syreläckage, vilket behöver åtgärdas. Det är också viktigt att uppdatera mjukvaror och firmware i instrumenten.

 

Du utför också kalibreringar av rökgasinstrument?

 

– Ja, den kalibrering som jag utför spårbart här på verkstaden är just på rökgasinstrument. Jag har flaskor med gas som är certifierad från leverantören. Genom att jämföra protokollet som tillhör gasflaskan med mätvärdet på instrumentet kan jag dokumentera om mätcellerna håller måttet.

 

– Därefter upprättar jag ett kalibreringscertifikat, som jag skickar till kunden tillsammans med instrumentet.

 

Vid spårbar kalibrering av rökgasmätare används specialgas med certifikat från leverantören.
Manometerställ och vakuummätare kontrolleras med hjälp av ett kalibrerat referensinstrument.

 

Regelbundet underhåll är mycket viktigt!

 

Vad är viktigt att tänka på för alla som använder manometerställ?

 

– Regelbundet underhåll är mycket viktigt! Då byter man O-ringar och liknande eftersom köldmedier inte är så snälla mot gummi. Det uppstår ju också mekaniska skador när man råkar tappa mätaren eller så... Det är LCD-displayer och instrumenthus som kan behöva bytas. Vår storsäljare är ju testo 557, så den tar vi ofta emot för årligt underhåll.

 

Något annat arbete som görs just med tanke på manometerställ?

 

– Ja, en annan sak som är viktig när man får in manometerställ på service är ju att man kollar upp trycksensorerna och vid behov justerar instrumenten. Eventuellt även vakuumsensorn.

 

– Referensinstrumentet jag använder för dessa kontroller skickas till Testo i Tyskland för kalibrering en gång per år.

 

Vi har sett att du också gör en del flygande service när kunder kommer in med trasiga mätinstrument?

 

– Ja, det kan man förstås aldrig lova! Men ibland om det är något enkelt och som kan åtgärdas snabbt, händer det att vi kan hjälpa kunderna direkt.

 

Har du några exempel?

– Tja, det händer exempelvis att det blir brott på mätspetsen på trådgivare. Vi har en punktsvets som vi använder speciellt för det ändamålet.

 

– Det kan också vara trasiga vinghjul eller spruckna höljen till något vanligt instrument, som testo 925.

 

Men ditt arbete består inte bara av reparationer och service?

 

– Nej, precis. Det händer att kunder frågar våra säljare efter saker som vi inte har i sortimentet och då kan jag ibland hjälpa till med speciallösningar.

 

– Exempelvis har jag gjort en del specialadaptrar för att man ska kunna använda äldre givare till nya mätinstrument.

 

– Jag tillverkar också en egen variant av den trådlösa SmartProbes-givaren testo 905i, för att den ska kunna användas med termoelementgivare av typ K! Den säljer vi under namnet testo 905i KX.

 

Jag har hört att du bygger mätväskor och fuktburkar också?

 

– Ja, när det gäller Celsicom-system som t.ex. Celsivent-väskan, så ska den förses med bland annat en trycktransmitter, nätaggregat och nipplar.

 

– Det stämmer också att jag bygger så kallade fuktburkar. De håller en specifik luftfuktighet och används för kontroller av fuktmätande instrument.

 

Det låter avancerat? Hur går det till?

 

– Jag använder specifika salter som jag blandar med destillerat vatten, för att tillverka saltösningen. Sedan behövs också en plexiburk, ett lock med förskruvning och ett filter.

 

– Kunderna kan sedan själva kontrollera sina instrument genom att trycka in mätspetsen genom förskruvningen i locket och låta den sitta kvar en viss tid. Mätvärdet ska överensstämma med den specifika fuktigheten i burken.

 

– På tal om fuktburkar tillverkar jag en speciell variant som vi kallar för HumiCal 85. Den kan användas för kontroll av upp till sex fuktmätare samtidigt. Vanliga kunder är sådana som mäter fukt i betong och regelbundet behöver kontrollera sina fuktmätare.

 

 

Bo Hansson har arbetat på Nordtecs serviceavdelning sedan 2003 och har samlat på sig mycket kunskap om sortimentet under alla år.