Skadeutredningar med Celsicom

Celsicom i praktiken

Skadeutredningar med Celsicom

 

Det händer tyvärr alltför ofta att människors husdrömmar snabbt förvandlas till rena mardrömmen, när det visar sig att det finns fukt och mögel i väggar, tak eller golv. Det kan vara svårt att få rätt mot säljaren, eftersom det finns en långtgående undersökningsplikt före husköpet.

 

Nordtec har ställt några frågor till Peter Ornsäter på Husexperten Fastighetskonsult AB. Han har i många år utrett orsakerna bakom bland annat fukt- och mögelskador, på uppdrag av bostadsrättsföreningar, bostadsrättsinnehavare, husköpare och husägare.

 

Hur använder du Celsicom?

– Man kan säga att vi konstruktionstestar klimatskal, dvs. tak, väggar och golv. Ofta handlar det ju om att bygga upp en bevisbörda, så vi gör flera olika mätningar, med olika mätinstrument. Fjärrövervakning med Celsicom brukar bli aktuellt när det behövs långtidsmätning av temperatur, fukt eller lufttryck. Det innebär ibland förstörande ingrepp genom t.ex. borrhål i träkonstruktioner som syllar, bjälklag, innertak etc. beroende på vad som ska undersökas.

 

– Om det exempelvis gäller ventilationsspalter i taket eller inbyggd fukt i väggar eller bjälklag, borrar vi ett litet hål och för in Celsicom kabelgivare till önskat djup.

 

Hur lång tid tar en sådan loggning?

– Det kan handla om allt mellan en vecka till en hel månad, ibland ännu längre. Det blir en bedömning från fall till fall.

 

Hur många givare behövs det i normalfallet?

– Varje fall är specifikt, så det beror helt på vad det är som ska mätas. Normalt har vi flera olika givare som samtidigt mäter temperatur och fukt i konstruktionen och i luften, både inne och ute. Vi kan också mäta lufttrycksskillnader genom att ansluta en Testo tryckgivare till Celsicom-systemet med hjälp av en signalomvandlare.

 

– Men när det gäller ventilation kan vi mäta luftflöden direkt på platsen med en testo 417. Då behövs ingen loggning över tid. Samma sak gäller vid direktmätning av fuktkvot i träkonstruktioner, som vi kan göra med exempelvis en testo 606.

 

Hur gick det till tidigare?

– Förut fick vi göra större hål i konstruktionen och lägga in vanliga dataloggrar. Därefter fick man återkomma med jämna mellanrum för att läsa ut mätvärdena. Nu räcker det att logga in på molntjänsten Celsiview och titta på kurvorna direkt i mobiltelefonen eller kontorsdatorn.

 

– En annan stor fördel med Celsicoms trådbundna givare är att de är enklare att föra in till önskat djup i konstruktionen. Det räcker dessutom med ett litet hål. Vi använder förstås också trådlösa Celsicomgivare där det är lämpligt.

 

Fungerar det bra att använda molntjänsten för att granska mätresultaten på distans?

– Ja, det går alldeles utmärkt. Värdena från de olika givarna visas i diagramform. Det går snabbt att se tendenser genom att jämföra olika mätpunkter, exempelvis luftfuktigheten utomhus med fuktnivåer i väggar eller tak. Mätresultaten kan sedan skickas via e-post som vanliga bilder eller som data, t.ex. i Excelformat för att användas i den slutliga rapporten.

 

 

 

 

En bostadsrättsinnehavare byggde, efter tillstånd av styrelsen, om sin vindsvåning genom att höja innertaket och flytta upp isoleringen mot yttertakets undersida. Vid en noggrann besiktning upptäcktes väsentliga utförandefel med förhöjd risk för fukt- och mögelskador.

 

Har du något exempel på intressanta fall?

– Javisst, vi hade t.ex. en bostadsrättsförening där några medlemmar hade fått tillstånd att bygga bort den luftade toppvinden i ett antal vindslägenheter. Dom flyttade upp isoleringen mot yttertaket men missade att komplettera med en fungerande luftspalt. Det slutade med kortslutning i yttertaken över alla vindslägenheterna. I den lägenhet som vi utredde visade det sig att det kom in luft i spalten, men det fanns ingen anordning för luften att komma ut. Det här medförde risk för fukt och mögel, som även kunde sprida sig till innemiljön. I det här fallet använde vi Celsicom trådbundna givare i taket för att göra mätningar över tid.

 

– Vi har också ett fall med en husleverantör som hade monterat en gummiduk nedtill bakom fasadskivan. Den gick 20 cm upp bakom skivan och ut nedtill för att skydda väggblocket under. Fukt från betongplatta och regn tog sig sedan in bakom duken, men hade ingen chans att torka ut. Det ledde till att alla syllar måste sågas bort och bytas till stora kostnader. All VVS i väggarna får förmodligen också bytas ut. Med hjälp av Celsicom-givare i väggarna kunde vi följa fuktutvecklingen under så lång tid som 3 månader.

 

– Sedan hade vi nyligen ett fall med akuta fuktskador i taket på ett knappt 10 år gammalt hus. Genom att inspektera luftspalter och logga fukten med Celsicom kunde vi dokumentera felen. Det visade sig att hela taket fick bytas på grund av mögel och fuktskador som uppstått på grund av utförandefel från byggentreprenörens sida. Tack vare att felen upptäcktes inom 10 år efter slutbesiktningen fick husägaren i slutänden ersättning genom byggfelsförsäkringen. Kostnaderna beräknades uppgå till 1,5–2,5 miljoner kronor.

 

Har du funderat på att bygga ut Celsicom-systemet?

– Ja, vi kommer att bygga ut systemet med en radongivare. Att kunna logga gammastrålning kan också vara av intresse. Dessutom funderar vi på en trådlös Celsicomgivare för loggning av fuktkvot i träkonstruktioner.


Läs mer om Celsicom för fjärrövervakning via mobilnät eller WiFi-nät:
Läs mer