Temperaturmappning

Temperaturmappning på Djurfarmacia Apoteket Trollet
Temperatur­mappning
Djurfarmacia Apoteket Trollet
Partihandel – Veterinärmottagning – Apotek 

 

År 2007 bildades det privata familjeföretaget Djurfarmacia Sverige AB i Trollhättan med tillstånd från Läkemedelsverket att driva partihandel. Snart tillkom en butik med egenvårdsprodukter för djur och en veterinärmottagning! Tre år senare fick man dessutom tillstånd från Läkemedelsverket att driva apotek – Djurfarmacia Apoteket Trollet. Vi pratar alltså om ett företag med många strängar på sin lyra!

 

Vi på Nordtec har kartlagt temperatur­nivåerna (kallas även mappning) i ett antal av Djurfarmacias lager och har fått ställa några frågor till Anna Gustafsson som är apotekschef och Cecilia Berg som ansvarar för partihandeln på Djurfarmacia.

 

Vad har ni för olika typer av lager?

 

– Vi har lager överallt, säger både Anna och Cecilia och skrattar. Både kallt och varmt, både rums- och kylskåpstemperatur, för många olika ändamål.

 

I vilka av dessa lager utfördes en mappning?

 

– Ja, allihop egentligen. Våra tre kylrum är nu mappade och dessutom var det en rumstempererad lokal som mappades. Vi har ju krav på oss att ha rätt temperaturer i alla lokaler där det finns läkemedel. Både i butiksdelen – dvs. apoteket – och i lagerlokalerna.

 

Varför fick just Nordtec uppdraget?

 

– Vi kände ju till Nordtec sedan tidigare eftersom vi sedan länge använder oss av fjärrövervakningssystemet testo Saveris, som Nordtec har levererat och installerat. I det systemet får vi in larm om det skulle finnas avvikande temperaturer någonstans.

 

– Vi har också alltid haft Nordtec som support när det gäller temperaturövervakning, så vi kände att det var naturligt att vända sig till er.

 

Förutom diverse kylrum var apoteket på Djurfarmacia en av de lokaler där Nordtec utförde en temperaturmappning.
Djurfarmacia driver också en veterinärmottagning i sina lokaler i Trollhättan.

 

En mappning går ju ut på att mäta temperaturen på olika platser och höjder i lagret under en viss tid. Hur länge pågick mätningarna?

 

– Vi tror att det pågick i fem dagar, men det var lite olika eftersom ett av kylrummen var helt nytt. Ett av kylrummen fick dessutom omjusteras före mappningen, vilket tog lite extra tid. Om jag minns rätt pågick det över en helg också.

 

– Under tiden fick vi använda lagren som vanligt, öppna och stänga dörrar etc. för att det skulle framgå hur temperaturerna varierade i normala fall.

 

Allt gick väldigt smidigt!

 

Hur påverkades verksamheten under tiden?

 

– Inte så mycket faktiskt. Det var bara det här med att komma ihåg att öppna och stänga dörrar, så att situationen skulle likna normala arbetsdagar.

 

Hur använde ni rapporten från Nordtec efter den utförda mappningen? Behövde ni göra några förändringar för att uppfylla kraven?

 

– Maria från Nordtec förklarade väldigt bra hur allt hängde ihop i rapporten, så att jag sedan kunde ta ett beslut som jag var helt nöjd med.

 

– Exempelvis var en av kylarna på gränsen till att vara lite för kall, men vi diskuterade detta och kom fram till att det var okej.

 

Efter mappningen har Nordtec varit på besök ytterligare en gång för en fältkalibrering. Vad var det för typ av mätutrustning som kalibrerades?

– Det var testo Saveris-systemet som kalibrerades på plats här hos oss. Idag har vi 22 eller 23 givare tror jag och det skulle bli väldigt komplicerat för oss utan den här hjälpen. Vi kan ju inte bara plocka ned givarna och skicka in dem för kalibrering och inte ha någon temperaturövervakning under tiden.

 

– Vi måste ständigt ha koll på temperaturen.

 

Varifrån kommer kraven som ni måste uppfylla i er verksamhet?

 

– Läkemedelsverket! Vi har ju både apoteks- och partihandelsverksamhet och det ställs stora krav på just temperaturövervakningen i flera av våra verksamheter.

 

– Det väger tungt om man har ett bra övervakningssystem och ser till att utrustningen är kalibrerad.

 

– Och nu vet vi ju att alla givare är okej ett helt år framöver!

 

Har ni några tips till andra som beställer en temperaturmappning eller en fältkalibrering? Är det något särskilt som man behöver tänka på eller förbereda?

 

– Vi känner verkligen att vi fick all information som vi behövde inför mappningen.

 

– Det var ju ett kylrum som var helt nytt och vi hade ingen bra ritning över den. Så det var ju ett exempel på saker vi behövde ta fram för att Nordtec skulle kunna planera och räkna på arbetet.

 

– Annars var det ju inget som vi behövde förbereda. Vi fick väldigt tydliga instruktioner i förväg om hur det skulle gå till och det var absolut inget krångligt som vi behövde göra.

 

Var Nordtec-teamet lyhörda för vad som behövde göras?

 

– Ja, det tycker vi. Allt gick väldigt smidigt!

 

Så ni var nöjda med hur Nordtec skötte de olika uppdragen?

 

– Ja, det var vi verkligen!

 

 


 

Länk till Djurfarmacia Apoteket Trollet:
Läs mer

Länk till faktaartikel om mappning:
Läs mer

Länk till fjärrövervakningssystemet testo Saveris:
Läs mer