Värmeåtervinning

Termografering

av vattenflöden

Värmeåtervinning från avloppsvatten – hållbart och ekonomiskt

 

Nästan en av tio byggnader i Tyskland skulle kunna värmas upp genom värmeåtervinning från avloppsvatten. VA-branschen har undersökt denna möjlighet i två hela decennier.

 

Tekniska lösningar för att utnyttja denna hållbara energikälla finns redan och har utvecklats av bland andra Uhrig Kanaltechnik GmbH. För det här innovativa bolaget är avloppsvatten inte en spillprodukt, utan en tillgång med stor outnyttjad potential. Anläggningarna för värmeåtervinning omvandlar det mesta av det oanvända avloppsvattnet till energi. Med värmekameran testo 885 optimerar man övervakningen och driften av dessa processer. 

 

Uhrig Kanaltechnik GmbH
Uhrig är specialist på avloppskonstruktioner, rörledningsteknik och kommunala avloppsnät. Bolaget är dessutom en av de ledande utvecklarna och tillverkarna av reningsanläggningar för avloppsvatten och mekaniska avloppsrenoveringssystem i Tyskland. Uhrig har många patent som visar vilken innovationskraft och kreativitet bolaget har. Det grundades 1963 och har sitt huvudkontor i Geisingen (Baden-Wuerttemberg). Några exempel är de interna produktlinjerna Quick-Lock för kompressionsbaserad renovering och Therm-Liner för miljövänlig värmeåtervinning från avloppsvatten.

 

Problemet
Avloppsvattnet ut från en byggnad håller i genomsnitt 20 grader Celsius. I kommersiella och industriella processer kan dessa temperaturer vara betydligt högre. De integrerade värmeväxlarna i Therm-Liner-systemen från Uhrig utvinner denna energi från avloppsvattnet. Förr kontrollerade man temperatur och vattenflöden med hjälp av praktiska experiment, konventionell sensorteknik och även med beräknade värden. Dessa tidskrävande arbetsuppgifter ledde till höga kostnader.

 

Lösningen
Erfarenheterna från Uhrig GmbH har visat att termografi kan användas till mer än att upptäcka överhettade komponenter i elskåp. Med värmekameran testo 885 hittade man den idealiska lösningen för att övervaka vattenflöden i sina värmeväxlare. Med hjälp av termografering syns alla värmeskillnader och därmed flödesvägarna tydligt. Energiåtervinningen blev effektivare och på Uhrig kunde man efter två år konstatera att tidsåtgången och kostnaderna hade minskat avsevärt – samtidigt som man fick ökad tillgång till anläggningarna. På lång sikt kan termograferingen också komma att förenkla och optimera produktutvecklingen.

 

 

 

 

 

Med värmekameran testo 885 kan Uhrig Kanaltechnik GmbH noggrant kontrollera vattenflödena i sin unika värmeväxlare Therm-Liner.

 

Fördelar
Med värmekameran testo 885 är det enkelt att lokalisera hydrauliska kortslutningar eller områden med laminära flöden – tack vare den exakta bildkvaliteten, videofunktionen och detektorstorleken på 320 x 240 pixlar. Det ergonomiska greppet och den vrid- och utfällbara displayen gör att testo 885 kan användas snabbt och effektivt, oavsett hur Therm-Liner är utformad. Att investera i en testo 885 betalar sig snabbt.

 

"För att kunna övervaka våra system bättre ville vi inte bara ha en övergripande bild av vattenflödet. Vi behövde värmebilder med hög precision. Värmekameran testo 885 uppfyller våra höga krav och den bidrar dessutom till en smidig drift av anläggningarna. Vi kan absolut rekommendera den."


Christian Bechler, Projektledare för Energisystem / Produktionsledning, UHRIG Kanaltechnik GmbH.

 

Mer information.
För mer information om värmekameran testo 885 och om icke-förstörande och högupplöst industritermografi är du välkommen att kontakta våra experter på 031-704 10 70.