FastighetsEl

FastighetsEl

Beskrivning

Under dagen går vi igenom olika elinstallationer där energieffektivisering är lönsam att genomföra, som till exempel belysning, hissar, motorvärmare, tak/avisning och markvärme, fläktar och pumpar, styr- och reglermetoder, tvättstuga och elektrisk kontorutrustning. Du får också lära dig mer om hur man mäter till exempel belysningseffekt och andra internlaster.

 

Mål

Under dagen får du lära dig vad som ingår i delen fastighetsel i en byggnads energianvändning teoretiskt och praktiskt via mätövningar.

 

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med tekniska installetioner i byggnader i någon form. Det krävs också goda kunskaper i matematik (gymnasienivå).

 

Målgrupp

Alla som behöver öka öka sin förståelse för hur man utreder vad fastighetsel är och hur stor den kan vara i en byggnad. Exempelvis konsulter, drifttekniker, förvaltare m.m.

 

Innehåll

  • Grundläggande teori om tekniska elinstallationer
  • Genomgång av fastighetel per användningsområde
  • Praktiska och teoretiska mätövningar
  • Beräkning och samanställning av fastighetsel för en hel byggnad

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civ. Ingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB eller Ingenjör Anders Tennerhed från ECiS (Energy Concept in Sweden AB) . Både Lars och Anders är specialiserade inom energi- och Innemiljöteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsulter. Detta ger både Lars och Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

 

Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.

 

Kursavgift

Heldagskurs 2 950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

 

 

Kommande kurser

Intresseanmälan  boka >
*Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar