Fukt-Mät-Rätt – grundkurs

Fukt-Mät-Rätt

Grundkurs i fuktmätning

Beskrivning

Att mäta är lätt - att mäta rätt är inte lätt. Varför skall man mäta?... hur skall man mäta? Skall man mäta momentant eller logga över tid?...hur skall mätningen dokumenteras? Hur kan jag kontrollera instrumentets noggrannhet?...Vad är noggrannheten på den utförda mätningen? Vad skall jag göra med mätresultaten? Dessa frågor tar vi upp under kursen och benar ut.

 

Mål

Lära sig mätteknikens grunder och möjligheter, vilka de vanligaste felkällorna är och hur skall vi använda informationen i en praktisk tillämpning. Efter kursen skall du känna dig trygg i hur man skall planera, genomföra och utvärdera en mätning, oavsett applikation.

 

Målgrupp

Alla som arbetar med mätteknik

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

 

Innehåll

  • Mätteknisk strategi
  • Noggrannhet
  • Kalibrering
  • Felkällor vid mätning
  • Loggning för säkrare mätning
  • Dokumentering av mätresultat
  • Rätt instrument för mätuppgiften

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civiling. Alf Andersen som är specialicerad inom fuktmätområdet har med sin erfarenhet som lärare (Chalmers), forskare, innovatör och konsult en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

 

Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.

 

Kursavgift

Heldagskurs 2 950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

 

 

Kommande kurser

Intresseanmälan >

* Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.