Fuktmätteknik i byggnader

Fuktmätteknik i byggnader

Beskrivning

Under byggnation, drift och förvaltning av en byggnad finns det stora risker att drabbas av fuktrelaterade problem. Detta är ofta förknippat med höga kostnader och personligt lidande. En förutsättning för att komma till rätta med problemen är kunskap om fuktmekanik och byggnadsteknik. Det är också mycket viktigt att ha kunskap om hur vi kan mäta och kontrollera fukten i konstruktioner samt på vilket sätt vi sedan skall använda våra mätresultat. Till vår hjälp har vi Byggnormen Bygga F, försäkringsbolagens VASKA samt en hel del kunskap om mätmetoder och mätinstrument.

 

Mål

Målet med kursen är att ge kunskap om hur vi -beroende på byggnad, minimerar, förebygger samt upptäcker fuktrelaterade problem. För att åstadkomma detta kopplar vi ihop kunskapen i byggnormen Bygga F och försäkringsbolagens VASKA med mätmetoder och mätinstrument.

 

Målgrupp

Byggentrepenörer, beställare, förvaltare och besiktningsmän.

 

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

 

Innehåll

  • Teori
  • Bygga F
  • VASKA
  • Uttorkning av byggmaterial
  • Felkällor vid mätning
  • Fuktskador
  • Rätt instrument, givare och mätmetod för mätuppgiften

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civiling. Alf Andersen som är specialicerad inom fukt- mätområdet har med sin erfarenhet som lärare (Chalmers), forskare, innovatör och konsult en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

 

Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.

 

Kursavgift

Heldagskurs 2 950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

 

 

Kommande kurser

 Intresseanmälan >

* Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.