Inneklimat – Termisk komfort

Inneklimat – Termisk komfort

Beskrivning

Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för hur olika faktorer påverkar vår innemiljö och hur kontrollmätningar kan genomföras. Kursen är indelad i två delar där förmiddagen ägnas åt grundläggande inneklimatteori och de olika faktorerna som påverkar vår innemiljö. Detta kopplas till de olika krav som ställs i regelverken för nyproduktion och befintlig bebyggelse (BBR, AFS, och FoMFS) samt de olika standarderna som styr hur mätningar skall genomföras. Tyngdpunkten läggs på termisk komfort och ventilationsfrågor. Eftermiddagen ägnas sedan till olika praktiska moment kopplade till inneklimatmätningar.

 

Mål

Kursdeltagarna skall känna sig trygga i val av lämplig mätmetod för applikationen samt hur en mätning skall utföras och dokumenteras.

 

Målgrupp

Alla som behöver säkerställa att en fullgod innemiljö råder enligt gällande regelverk och standarder. Exempelvis konsulter, fastighetsförvaltare, drifttekniker m.m.

 

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

 

Innehåll

  • Grundläggande innemiljöteori
  • Genomgång av begrepp, regelverk och standarden ISO 7730
  • Felkällor vid mätning, noggrannhet och kalibrering
  • Praktiska innemiljömätningar med tillhörande rapport

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civilingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB. Lars är specialiserad inom byggnadsteknik och har mer än  20 års erfarenhet av byggnadstermografering både som utbildare och konsult. Detta ger Lars en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

 

Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.

 

Kursavgift

Heldagskurs 3 450:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

 

 

Kommande kurser

Ingen kurs inbokad än.

 

* Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.