ISO 16890

Approvus-kurs ISO 16890
ISO 16890

Ny standard för bättre innemiljö

Beskrivning

En ny och efterfrågad standard som ger större möjligheter att anpassa inneluften till gällande krav och riktlinjer (WHO, Sveriges Miljömål, EU krav) för olika lokaler (kontor, skolor, etc). Kunskap om standarden är en nödvändighet för dig som får frågor om innemiljöns kvalitet och förbättring av innemiljö i våra byggnader. Rätt anpassat luftfilter bidrar till ökad energieffektivietet.

 

Mål

Utbildningen ger dig följande kunskaper och färdigheter:

 • Kunskap om kraven för en god innemiljö avseende föroreningar i luften
 • Kunskap om de konsekvenser som kan bli om kraven inte uppfylls
 • Färdigheter om dimensionering av innemiljö med hänsyn av ISO 16890 och lokala föroreningar

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör, konsult, byggnadsinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, förvaltare av flerbostadshus, skolor med mera eller ansvarig för innemiljö.

 

Förkunskaper

Allmänna tekniska förkunskaper och ett engagemang för att skapa god innemiljö.

 

Innehåll

 • Varför ska jag bry mig om innemiljö?
 • Vilka krav och guidelines finns för innemiljö?
 • Vad ska jag mäta för att kontrollera innemiljö?
 • Hur mäter jag innemiljö?
 • Hur kan jag använda ISO 16890 för att dimensionera min innemiljö?
 • Möjlig energibesparing med dimensionerad innemiljö
 • Hur dimensionerar jag min innemiljö? Beräkningsexempel.
 • Praktiska övningar för att dimensionera din innemiljö.
 • Hur övervakar man innemiljön? Partiklar och kväveoxider.

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg.

 

Utbildare

Thomas Carlsson, TCQ Consulting AB
Thomas  (R & D Director på Mann+Hummel AB) har lång yrkeserfarenhet från mätning av innemiljö samt dimensionering av filtersystem för att skapa en god innemiljö. Thomas sitter också som expert i ISO TC/142 (General Ventilation Filters), CEN/TC 195 "Air Filters for general air cleaning" och Euorvent Product Group "Air Filters".

 

Anmälan

Den här kursen anordnas av vår samarbetspartner Approvus. Anmälan ska ske direkt till Approvus. Se info nedan.

 

Kursavgift

Heldagskurs 5 400:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

 

 

Kommande kurser

Inget datum fastställt. Anmäl intresse direkt till Approvus.

Telefon till Approvus: 033-340 16 00

Länk till Approvus kurssida >>
* Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.