Praktisk kurs i lufttäthetsprovning

Lufttäthetsprovning

i byggnader

Beskrivning

Otäta fastigheter är ett stort problem när det gäller energi och komfort. ByggaL och standarden ISO9972 ställer idag krav på byggare och beställare när det gäller att säkerställa ett lufttätt klimatskal. Att utföra en täthetsprovning är inte så komplicerat och ett utmärkt sätt för t.ex en byggare att kvalitetssäkra sitt arbete. Kursen kommer att fokusera på att praktiskt genomföra en täthetsprovning och hur man lokaliserar eventuella luftläckage. I vår anpassade rapportmall får man snabbt och enkelt fram resultat. Denna rapportmall ingår i kursmaterialet.

 

Mål

Kursdeltagarna skall kunna utföra en lufttäthetsprovning enligt regelverket ByggaL och standarden ISO 9972 samt presentera mätresultatet i ett protokoll.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Målgrupp

Alla som vill säkerställa att klimatskalet är lufttätt utfört som t.ex byggare, konsulter, besiktningsmän, fastighetsförvaltare mm

 

Innehåll

  • Grundläggande om lufttätt byggande
  • Genomgång av begrepp, ByggaL och standarden ISO 9972
  • Provtryckning relativt andra kontrollmetoder
  • Kalibrering
  • Felkällor vid mätning, noggrannhet och kalibrering
  • Rätt instrument och givare för mätuppgiften
  • Praktisk provtryckning och luftläckagesökning med tillhörande rapport

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civ. Ingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB. Lars är specialiserad inom bygg- , energi- och innemiljöteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsult. Detta ger Lars en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

 

Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.

 

Kursavgift

Heldagskurs 3 450:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

 

Kommande kurser

 

Tisdag den 29/11 – Fullbokad:   Intresseanmälan

Tisdag den 24/1 2023 –    Boka

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Gör en intresseanmälan vid fullbokade kurser, om du vill bli kontaktad vid avbokningar.