Temperatur-Mät-Rätt

Temperatur-Mät-Rätt

Beskrivning

Temperatur är troligen den av alla storheterna som vi mäter mest. De allra flesta yrkeskategorier har som gemensam nämnare att temperaturer har stor inverkan på deras professionella vardag - allt ifrån kvalitet, säkerhet eller komfort . Att mäta rätt temperatur är inte fullt så lätt som man kan tro. Det är många parametrar som påverkar resultatet – det gäller att göra rätt, annars kan det leda till stora fel och kostnader. Om du vill få bättre kunskap om hur säkra dina mätningar är, om rätt mätmetod används, att du praktiskt gör rätt och hur mätresultaten bör hanteras, är detta en kurs för dig. Kursen är uppdelad i ett förmiddagspass med grundläggande temperaturteori samt ett eftermiddagspass med praktiska mätövningar som utförs på utbildningsanpassade riggar. Kommer garanterat ge en aha-upplevelse.

 

Mål

Kursdeltagarna skall känna sig trygga i val av lämplig mätmetod för applikationen, kunna hur en mätning skall utföras, uppskatta dess mätosäkerhet samt hur mätningen bör dokumenteras.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Målgrupp

Alla som arbetar med temperaturmätning inom t.ex fastigheter, kyla, energi, livsmedelshantering, labb och tillverkningsprocesser.

 

Innehåll

  • Värmelära
  • Givartyper – mätprinciper
  • Noggrannhet
  • Kalibrering
  • Felkällor vid mätning
  • Rätt instrument och givare för mätuppgiften
  • Praktiska mätövningar

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civ. Ingenjör Reinhold Larsson från ECiS (Energy Concept in Sweden AB) är specialist på mätteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsult. Detta ger både Reinhold en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

 

Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.

 

Kursavgift

Heldagskurs 3 450:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

 

 

Kommande kurser

Inget datum inplanerat – Intresseanmälan

* Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.