Kurspaket med 5 fristående dagar

 

 

Utbildning i samverkan med:

 


5 x Mätteknik – energi och miljö
KURSPAKET MED 5 FRISTÅENDE DAGAR

 

VENTILATION – VÄRMEPUMPAR – FASTIGHETSEL –  INNEKLIMAT | TERMISK KOMFORT

BYGGNADENS KLIMATSKAL
 

Approvus och Nordtec
en givande samverkan

Samverkan mellan Approvus och Nordtec ger det bästa av två världar. Föreläsarna från Approvus har en mångårig erfarenhet av utbildningar och är ledande experter inom sina respektive områden. Nordtec har ett brett program av anpassade branschinstrument som gör kursernas praktiska moment mer innehållsrika samt har medarbetare som har en gedigen kunskap om hur instrumenten kan hanteras.
 

Mål

Utbildningen skall ge dig fördjupade kunskaper om mätteknik samt kunskap om olika mätmetoders prestanda avseende avvikelser och noggrannhet för att därmed kunna välja rätt mätmetod för respektive ändamål. Du får också förståelse för de olika faktorer som ger byggnadens energibalans. Därmed kan du också redovisa åtgärdsförslag för att förbättra byggnadens energiprestanda.

 

Kurspaketet

Kurspaketet består av fem fristående dagar som kan bokas som en helhet eller var för sig.

Sammantaget ger de en unik helhetskunskap över nästan allt som påverkar en byggnads energibalans.

 

 

 

Kommande kurser

Se under respektive kurs

--------------------------------------------

  Deltagare

Utbildningen är till för dig som håller på med OVK-besiktningar, energideklarationer, injustering, utredningar och analyser av olika slag inom energi och inneklimat. Vi vänder oss till fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, VVS-projektörer, tekniska projektledare, byggnadsingenjörer, injusteringspersonal, funktionskontrollanter och energiexperter.

 

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med ventilation i någon form. Det krävs också goda kunskaper i matematik (gymnasienivå).

 

Kursavgift

Samtliga 5 dagar: 13 900:-

Enstaka dagar: 2 950:-/dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktlänkar till kurserna: