testo 270

Toppbild testo 270

testo 270

Frityroljemätning som bidrar till hög matkvalitet och låga kostnader.

Frityrolja är viktigt och gör stor skillnad i matlagning. En fräsch olja förhöjer smakupplevelserna och förhindrar att folk blir sjuka. Samtidigt kan frityrolja innebära en stor kostnad i köket om den byts för ofta. För att säkerställa hög matkvalitet och låga kostnader är det viktigt att noggrant mäta oljans kvalitet med jämna mellanrum. Det är här som frityroljemätaren testo 270 kommer in i bilden. Det är ett intuitivt och smidigt instrument som signalerar tydligt (bokstavligen talat) när det är dags att byta oljan.

Bra mätteknik är nyckeln till hög kvalitet

Lär dig mer om frityroljemätning, bekanta dig med testo 270 och hör vad en kund tycker om mätinstrumentet.

Kalibrering visar dina ”rätta” mätvärden

Missa inte att kalibrera din frityroljemätare. Det ger svar på hur instrumentets TPM-värde förhåller sig till ett mätvärde från en högnoggrann referensutrustning. Det vill säga, kalibreringen visar hur ”rätt” din frityroljemätare visar. I vårt fullutrustade labb kan vi utföra spårbar kalibrering av frityroljemätare från Testo och andra märken på marknaden.

Vad säger TPM-värdet om kvaliteten på frityroljan?

Ju fler gånger en frityrolja värms upp, desto mer sönderfaller fett tills att det slutligen blir oätligt. Genom att mäta frityrolja kan man få fram dess TPM-värde. TPM står för Total Polar Materials (totalt antal polära ämnen), vilket ger dig information om frityroljans nedbrytning och åldring. Värdet anger procentandelen av föroreningar och nedbrytningsämnen i oljan. Ett högt TPM-värde indikerar framskriden oxidation och förorening av oljan. Det kan dels ha en negativ inverkan på matens kvalitet (som exempelvis kan torka ut och bli bränd), dels göra den skadlig för matgäster. Med andra ord: det kan vara hög tid att byta ut frityroljan.

TPM-kurva

*Diagrammet visar utvecklingen av frityrolja. Gränsvärdena kan variera beroende på oljesort, process och lokal lagstiftning.

9 – 14 % TPM:
Oljan är lämplig för matlagning.*

14 – 20 % TPM:
Optimalt friteringsområde.*

Över 24 % TPM:
Oljan är inte längre lämplig för konsumtion.*

”Vi får bra kvalitet och sparar pengar

Frityroljemätaren testo 270 är ett populärt mätinstrument för många inom livsmedelsindustrin. Så här säger Leon Greiner, vd på Stepanek Butchers: ”Sedan vi började mäta med testo 270 har vi full koll på frityroljan och kan använda den längre utan att kompromissa med kvaliteten på maten. Som ett resultat av mätningarna har vi sänkt kostnaderna för oljan med 30–40 %!”

Frityroljemätare testo 270 NSF

testo 270

  • Hög livsmedelssäkerhet med NSF-certifiering
  • Undvik hälsorisker eller påföljder på grund av överskridna kvalitetsgränser
  • Effektiv och snabb mätning på platsen gör att du slipper dyra laboratoriemätningar
  • Ställ in den idealiska friteringstemperaturen
0554 2650 Referensolja

Referensolja

Referensolja 100 ml för kalibrering och justering av frityroljemätare. Oljans TPM-värde är ca 20 %. Hållbarhet öppnad förpackning 7 månader.


Bild på vitbok om testo 270

Vitbok om testo 270

Läs om hur du kan mäta frityroljans kvalitet, minska din förbrukning av frityrolja och spara pengar.

Praktisk guide om frityrolja (på engelska)

Practical guide

Praktisk guide (på engelska) om hantering av frityrolja. Massor med bra tips och kunskap.