Luftflödesstosen testo 420

Luftlödesmätning
Luftflödesmätning

Luftflödesstosen testo 420 med exceptionellt låg vikt

Lätt, noggrann och praktisk: luftflödesstosen testo 420 gör det mycket enklare att mäta luftflödesvolymer vid större intagsgaller och ventiler. Med sin vikt på endast 2,9 kg är det den lättaste luftflödesstosen på marknaden. Och med den integrerade luftflödesriktaren sätter den en ny noggrannhetsstandard för så kallade swirldon (luftdon med turbulens). Detta gör det möjligt att snabbt och med stor noggrannhet uppfylla viktiga riktlinjer och bestämmelser för ventilationsanläggningar, t.ex. inom industrin, i kontorsrum eller renrum.

Det här kan luftflödesstosen testo 420 erbjuda dig:

 • Kompatibel
  Nyhet! Mätning, dokumentering och sändning av rapporter tillsammans med multiinstrumentet testo 400
 • Ergonomisk
  Med sin exceptionellt låga vikt på under 2.9 kg (med standardhuv på 610 x 610 mm)
 • Högnoggrann
  Luftflödesriktaren minskar vanliga mätfel avsevärt vid luftdon med turbulens (swirldon)
 • Effektiv
  Den är enkel att komma igång med, enkel att hantera och har praktiska funktioner via testo Smart-appen

NYTT: mät på stora intagsgaller med testo 420


 

Fördelar med luftflödesstosen testo 420 

 • Lätt: unikt låg vikt på bara 2,9 kg. Du kommer att märka skillnad, särskilt om du mäter ofta.
 • Noggrann: luftturbulensen dämpas vid swirldon. Det möjliggör tillförlitlig mätning av luftflödet.
 • Flexibel: som tillval finns extra huvar för olika applikationer.
 • Effektiv: övervaka mätvärden och skicka dem via e-post direkt från mäptplatsen via appen.
 • Praktisk: den vinklingsbara displayen gör det enklare att läsa av mätvärdena. Genom att ta bort instrumentet kan du också utföra tillhörande tryck- och pitorörsmätningar, tillsammans med de tillbehör som behövs för uppgiften.
 • Smart: appen ger dig möjlighet att använda mobilen eller surfplattan som en andra skärm eller som fjärrkontroll.
 • Kompatibel: mät och hantera mätvärden och kunduppgifter genom att integrera stosen med testo 400.

Luftflödesmätning via appen

Med den praktiska testo Smart-appen på din telefon/surfplatta kan du fullt ut utnyttja kapaciteten hos luftflödesstosen.

Till exempel kan du fjärrstyra instrumentet och även hantera dina mätningar och kunduppgifter. Som en extra bonus kan rapporter skickas direkt på plats via e-post.

Mobile volume flow measurement with the volume flow hood

Översikt av app-funktioner:

 • Övervakning av mätvärden via grafisk förloppsdisplay och fjärrstyrning av testo 420
 • Skapa rapporter/dokumentera med foton eller kommentarer och skicka dem via e-post
 • Beräkning av totalt volymflöde och luftomsättning
 • Loggning och även lagring och hantering av mät- och kunddata med ett intervall på ett avstånd av ca 20 meter med fri sikt via Bluetooth Low Energy

Kontakta oss

Har du några frågor?
Vi hjälper gärna till!

Ring 031-704 10 70
eller skicka en fråga via vårt formulär:
 

 

Tack vare dessa fördelar kan du mäta luftflödet med hög noggrannhet

Förutom sin låga vikt och luftflödesriktaren kommer följande funktioner att göra ditt dagliga arbete enklare:

 • Ergonomiska handtag
 • Vinklingsbar och borttagbar display
 • Trattformade urtag för stavarna gör det enkelt att sätta ihop stosen
 • En vagn medföjer för att underlätta transporter
 • App-integrering för mobiler och surfplattor. Via Bluetooth kan dessa användas som en andra skärm och som fjärrkontroller. Särskilt praktiskt när du använder stativet för höga takhöjder.
 • Praktisk konfigurering, mätning och dokumentering samt enkel sändning av av rapporter via anslutningen till testo 400
Measure volume flow rate with the testo 420
 

Luftflödesmätning vid don med turbulens – bakgrunden

 

Problemet vid mätning av luftflödet i swirldon: turbulens

Volume flow measurement flow hood

Utan en integrerad luftflödesriktare kan mätresultatet bli felaktigt på grund av turbulensen.

Beroende på hur luftflödet träffar instrumentet, kommer de uppmätta lufthastigheterna att vara antingen för låga eller för höga.

Lösningen: luftflödesstos från Testo med luftflödesriktare
 

Volume flow measurement from Testo

Med luftflödesriktare dämpas turbulensen så att mätinstrumentet exponeras på ett enhetligt sätt och lufthastigheten kan mätas på ett noggrant sätt.

 

 

Andra mätinstrument för ventilationsproffs

 
Volumetric flow measuring instruments

Ljudnivåmätare

En ljudnivåmätare mäter bland annat ljudnivån på ventilationssystem. Varför är detta viktigt? Med luftkonditionerings- och ventilationssystem gäller det inte bara att dessa är korrekt inställda vad gäller luftflöden och har tillräcklig friskluftstillförsel eller frånluftskapacitet. Det är bara den obligatoriska delen. Men systemen bör inte bara utföra sin uppgift i enlighet med specifikationerna, utan också så tyst och diskret som möjligt. Och det är just här ljudnivåmätaren kommer till sin rätt. Tack vare den kan du snabbt avgöra hur omfattande bullernivån är från ventilationen.

Luftflödesmätning med anemometrar

Förutom luftflödesstosar har Testo också fler mätinstrument i sortimentet för luftkonditionerings- och ventilationsmätningar:

 • Vinghjulsanemometrar beräknar luftflöde och mäter bland annat lufthastighet, lufttemperatur och fukt vid don eller i kanaler.
 • En varmtrådsanemometer har inget vinghjul och används framför allt för mätning av lufthastighet, temperatur och fukt direkt i kanaler eller don.

Luftflödesmätare

Till skillnad från en luftflödesstos kan en luftflödesmätare ofta användas som ett multifunktionsinstrument. Det inbegriper ofta mätningar i kanaler/don samt bestämning av komfortnivå eller uppmätning av ljusstyrka etc.