Mätfakta koldioxid

Fakta om koldioxid (CO2)

FAKTA KOLDIOXID

Kortfattad fakta om koldioxid (CO2

Om hur koldioxid skapas och vilka fysiska egenskaper gasen har, varför du ska mäta koldioxid och hur samt en översikt över olika nivåer av koldioxid i luften.

Mätfakta koldioxid

Koldioxid (CO2) är en färglös och luktfri gas med en svagt sur smak. CO2 är molekylformeln för den kemiska föreningen mellan grundämnena kol (C) och syre (O). Gasen förekommer i vår atmosfär med en halt på ca 400 ppm, dock kan halten uppgå till 800 ppm i miljöer med höga utsläpp, t.ex. i storstäder, industriområden, trafikleder etc.

CO2 bildas framför allt vid förbränning av kolhaltiga bränslen som olja, naturgas, biobränsle m.m. Även vi människor är en utsläppskälla. Vår utandningsluft innehåller ca. 4% CO2 (40 000 ppm) vilket egentligen bara har betydelse för luftkvaliteten inomhus.

Koldioxid co2 molekyl

Koldioxidmolekyen består av en kolatom och två syreatomer.


Koldioxid i inomhusluften.

Det finns i huvudsak två orsaker att mäta CO2-halten i slutna utrymmen. Dels som en indikator på luftkvaliteten (låga nivåer) och dels för att säkerställa att värdena inte ligger på hälsovådliga nivåer med risk för liv och hälsa. De låga nivåerna (luftkvalitet) uppstår i olika lokaler där mycket människor vistas till och från som t.ex. skolsalar, biografer, samlingssalar m.m.

De riktigt höga nivåerna hittar man framför allt i industriella miljöer där gasen kan bildas vid olika processer som t.ex. jäsning. CO2 används även för kylning och som skyddsgas.


Koldioxid som en indikator på luftkvaliteten.

När människor utgör huvudutsläpps­källan och andra källor är av mindre betydelse, utgör koldioxid­koncentrationen inomhus en indikator på luftkvaliteten.

Koldioxid tabell co2 nivåer

Nivåerna inomhus t.ex. en skolsal utan elever ligger på ca. 400-600 ppm CO2 beroende på nivån i utomhusluften. När lokalen fylls med människor kommer halterna att stiga beroende på vår utandningsluft som innehåller ca. 40 000 ppm. Denna ökning skall balanseras ut genom vädring eller ventilation.

Arbetsmiljöverket har angivit att halterna i publika utrymmen inte skall överstiga 1000 ppm CO2, inte för att den nivån av CO2 är farlig i sig själv utan den används som en indikator för att avgöra luftkvaliteten. Vi människor avger inte bara CO2 utan utsöndrar även mikroorganismer, gaser och partiklar, vi rör upp damm etc. Flera studier har visat på sambandet mellan höga CO2-halter och människors välmående.


Hur mäter vi koldioxid?

Det finns i huvudsak fyra behov av CO2-mätning för olika applikationer:

Portabla mätinstrument

Handhållna instrument för sporadiska mätningar i olika punkter med direktavläsning. Framförallt avsedda för riskbedömning av arbetsplatser i närheten av CO2-utsläpp.

Dataloggrar

Eftersom det är praktiskt svårt att närvara och mäta i en lokal när CO2-belastningen är som störst är det vanligast att man placerar en logger i lokaler som skall utvärderas. Man får då inte bara ett nutidsvärde utan även variationen av CO2-koncentration över tid.

Loggning/fjärrövervakning

En allt vanligare metod är att fjärrövervaka CO2-koncentration och inneklimat eftersom fördelarna är uppenbara. Man har samma fördelar som med en datalogger men därutöver så kan man även följa och dokumentera mätdatan på distans utan att man behöver åka ut till mätplatsen för att tanka ner mätdatan.

Stationära CO2-givare

Idag är det även vanligt att man reglerar ventilationen efter hur mycket människor som befinner sig i lokalen, s.k. behovsstyrd ventilation. För detta krävs det stationära CO2-givare vars utsignaler används av ventilationsanläggningens styrsystem för att omsätta rätt luftmängder efter det aktuella behovet.

Koldioxid 315-3 i hand
Koldioxid ca1510 på vägg
Koldioxid 160iaq

CO2-mätande instrument från Nordtec.

Mätfakta testo 400 mätset CO2

CO2-mätset med testo 440

Använd det här praktiska mätsetet för att mäta CO2-halt, fukt och lufttemperatur samt för att bedöma luftkvaliteten inomhus i kontor. Instrumentet och CO2-givaren är mycket enkla att använda.

Läs mer om mätsetet

Mätfakta CA1510 på vägg

Datalogger / handinstrument

CA1510 – kombinerad datalogger och handinstrument för CO2 och de övriga inneklimatparametrarna temperatur och luftfuktighet. Hög noggrannhet och minne för upp till 1 miljon mätvärden.

Läs mer om CA1510

Mätfakta testo 160 IAQ

Fjärrövervakaren

testo 160 IAQ är en WiFi-datalogger som mäter och registrerar CO2 , temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Mätdatan skickas via WiFi-nätet till en molntjänst för utvärdering och dokumentation.

Se sortiment

Mätfakta Celsicom mätsystem

Celsicom Easy Connect

THC600 passar perfekt för att mäta luftkvaliteten i en mängd olika miljöer, t.ex. klassrum, träningslokaler, konferensrum och liknande utrymmen. Givaren mäter koldioxid, lufttryck, temperatur och fukt.

Se sortiment