Celsivent

Celsivent – Referensdonsmätaren

Öppna i webbläsaren

Nordtec Instrument AB

September 2019

Vad sägs om att injustera ventilationen på halva tiden?

Förr behövdes 2 personer för injusteringen. En som höll koll på referensdonet (oftast det längst bort i anläggningen) och en som mätte och justerade luftflödet i donen före referensdonet. Genom att ropa eller använda mobilen kunde man rapportera mätresultaten till varandra och stegvis justera luftflödena så att man erhöll det önskade förhållandet mellan alla de olika donen.

Alternativt kunde förstås en person gå fram och tillbaka mellan referensdonet och övriga don (och kanske störa verksamheten onödigt mycket hos kunden).

Nu behöver du bara skicka ut en enda tekniker på injusteringsjobben, som dessutom kan göra jobbet snabbare och effektivare. Utöver Celsivent-väskan och dina vanliga arbetsverktyg behövs inga dyra specialinstrument.

Celsivent gör det möjligt...

1. Anslut mätväskan

Celsivent-väskan kopplar automatiskt upp sig till mobilnätet så fort du ansluter nätkabeln till ett vägguttag. Ingen konfiguration behövs.

 

2. Mät referensdonets flöde

Anslut den ena änden av slangen till väskan och häng upp den andra änden i referens­donet med hjälp av mätkroken. I telefonen ser du direkt flödet i l/s eller m3/h.

3. Ange önskade flöden

I din smartphone fyller du i projekterat flöde i anläggningen. Upp till sex projekterade flöden kan anges utöver referensdonets.

 

4. Mät flödet i nästa luftdon

Gå sedan till luftdonet före referensdonet i anläggningen och mät luftflödet med hjälp av din vanliga luftflödes­mätare.

5. Justera flödet

Justera luftdonet till det beräknade luftflödet som visas i telefonen. Beräkningen uppdateras löpande och baseras på referensdonets verkliga flöde, sekund för sekund. Gör sedan på samma sätt med övriga luftdon i anläggningen.

 

6. Klart!

Gå tillbaka till ventilationsanläggningen och justera till 100% av det projekterade flödet. Flödet i alla luftdon kommer då att "följa med" proportionerligt och behöver inte justeras ytterligare.

 

Köp eller hyr Celsivent-väskan!

Varför inte hyra Celsivent av oss, för att själv se hur mycket tid du sparar?

Väskan kan dessutom enkelt kompletteras med trådlös mätning och loggning av temperatur, fukt, radon, CO2 och mycket mer. Kontakta oss för mer info!

Läs mer
 
 

Få hjälp av en produktspecialist:

Kontaktperson: Thomas Ottoson
Försäljning / Kundservice
Industri - Stationärt
thomas@nordtec.se
031 - 704 10 87

 

Det är vi som är Nordtec!

 

Vill du informera dig ytterligare om våra
olika produkter och tjänster
Slå oss en signal på tel. 031-704 10 70

 

Mer information om våra övriga instrument finns på vår hemsida.
Klicka här om du vill avregistrera dig från vår E-postreklam

Nordtecs hemsida Facebook LinkedIn YouTube
Utskicksdatum: 
fredag, september 13, 2019