Nya testo Saveris

Säkrare att använda automatiserade mätsystem

Öppna i webbläsaren

Nordtecs hemsida

Automatiserad mätövervakning

Automatiserad mätövervakning med testo Saveris

Livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter har en direkt inverkan på hälsa och välmående hos oss människor. Därför är det förstås ytterst viktigt att de är kvalitetssäkrade. För att uppnå den kvalitet som krävs, spelar övervakning av klimatparametrar som temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (%RH) en nyckelroll vid produktion och lagring. Det finns också myndigheter, direktiv och standarder som ställer hårda krav på det här området.

Dessa parametrar mäts och dokumenteras ofta med hjälp av manuella metoder, vilket tyvärr innebär att misstag kan ske och att avläsningarna blir felaktiga eller uteblir helt. All erfarenhet talar för att det är bättre och säkrare att använda automatiserade system för insamling, analys och dokumentering av mätvärden, särskilt om det är frågan om känsliga miljöer och processer.

testo Saveris är just ett sådant mätsystem. Det är modulärt och de olika enheterna kan kombineras på många olika sätt för att passa alla tänkbara applikationer. Hjärtat i systemet är basstationen testo Saveris Base V 3.0 som kan lagra upp till 120 miljoner mätvärden från upp till 3 000 olika kanaler. Larm kan skickas via SMS eller e-post och enkelt signeras i mobilen. Den validerbara CFR-programvaran ger dessutom en oöverträffad överblick genom att visa larm och mätplatser direkt i planskisser över din egen anläggning.

LÄS MER OM TESTO SAVERIS
 
 

Kontaktperson: Niklas Persson
Livsmedel – Industri – Life Science
niklas@nordtec.se
031 - 704 10 75

 

Det är vi som är Nordtec!

Vi lägger stor vikt vid att skapa ett mervärde kring våra instrument som support, kalibrering, kurser samt teknisk service. Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller formulär på hemsidan.

 

Vill du informera dig ytterligare om våra
olika produkter och tjänster?
Slå oss en signal på tel. 031-704 10 70

 
Nordtecs hemsida

Mer information om våra övriga produkter och tjänster finns på vår hemsida.
Klicka här om du vill avregistrera dig från vår E-postreklam

Nordtecs hemsida Facebook LinkedIn YouTube

Placeholder link text

Utskicksdatum: 
fredag, februari 14, 2020