Presentation av testo Saveris 1

Toppbild testo Saveris 1

TESTO SAVERIS 1

Helautomatiskt och mycket säkert system.

Kontinuerlig fjärrövervakning och dokumentering av klimatparametrar som temperatur, luftfuktighet och differenstryck kan vara en riktig utmaning. Lösningen är testo Saveris 1 – ett sofistikerat men samtidigt mycket användarvänligt övervakningssystem fullspäckat med funktioner. Du har alltid tillgång till aktuella mätdata samt uppfyller standarder och lagar.

Så här fungerar testo Saveris 1

Systemets programvara (det finns en validerbar CRF-version) installeras på din server och medföljs av ett intuitivt användargränssnitt. Till testo Saveris 1 hör dataloggrarna testo 150. Det finns olika varianter av loggrarna med såväl digitala som analoga givare för säker övervakning av kritiska värden i enlighet med de strängaste GxP-bestämmelserna. Om något gränsvärde överskrids får du automatiskt ett larm via sms och/eller e-post.

Det krävs inga löpande abonnemangs- eller licensavgifter för testo Saveris 1. Du äger dina mätdata som utöver automatisk molnlagring även lagras i minnen på servern, i basmodulen och alla dataloggrar. Systemet kan lagra omkring 120 miljoner mätvärden från upp emot 3000 olika kanaler. Som standard ingår tio användare med möjlighet att utöka så att fler medarbetare har tillgång till systemet.

Vi hjälper dig under hela resan – från behovsanalys, installation och validering till driftsättning, support och återkommande kalibrering.

Förtroende är en kombination av hårdvara, mjukvara och service

Modulär och pålitlig mjukvara

Hårdvara: modulär och pålitlig

 • Integreras sömlöst med din infrastruktur
 • Inga mätavbrott, pålitlig funktion
 • Flexibel dataöverföring
Säker och intuitiv mjukvara

Mjukvara: säker och intuitiv

 • Redo för audit med en knapptryckning
 • Frivilliga uppdateringar
 • API för enklare och snabbare datautbyte
Omfattande service och personal

Service: omfattande och personlig

 • Minimerad risk för driftstopp tack vare helpdesk
 • Snabb svarstid från supportteam med specialkompetens
 • Flexibelt underhåll och supportpaket

testo Saveris 1: Beståndsdelarna

Klicka på en systemkomponent för att ta reda på mer om den
Beståndsdelar i testo Saveris 1-systemet

Programvara och Cockpit

Saveris 1-programvara

Saveris 1-programvaran finns i två olika versioner:

 • PRO-version: För automatiserad och sömlös miljöövervakning av områden som har mindre strikta regler
 • CFR-version: Validerbar version med Audit Trail, elektroniska signaturer och användarnivåer med olika behörigheter (uppfyller 21 CFR Part 11)

Dessutom finns testo Saveris Cockpit:

 • Ett webbaserat och intuitivt användargränssnitt
 • Identifiera och kvittera larm när som helst, platsoberoende och från vilken användarenhet som helst (smarttelefon, surfplatta, PC)
 • Visa data helt oberoende av platform
 • Integrering av individuella planlösningar för enkel och snabb lokalisering av mätplatser och larm

Läs mer om delarna i systemet

Se tekniska data och all annan information genom att klicka på respektive mätprodukt.

Utan avbrott

Komplett och sömlös dokumentering av dina mätdata tack vare helautomatisk registrering och arkivering.

Effektivt

Intelligent och heltäckande larmhantering ger dig tid att reagera på oönskade händelser innan allvarliga konsekvenser uppstår. Du kommer inte längre att missa några överskridna gränsvärden.

Efterlevnad

En s.k. Audit Trail upprättas i enlighet med internationella standarder och elektroniska signaturer dokumenterar varje händelse som sker i systemet.

Saveris-illustration

Skalbart

Övervaka ett stort antal mätpunkter på många olika platser med bara ett mätsystem.

Transparent

Du har tillgång till alla dina mätdata när som helst och samtidig säker lokal datalagring. Med en enkel knapptryckning är alla viktiga mätdata redo för nästa revision.

Säkert

Redundanta systembackuper säkerställer att inga mätdata går förlorade – inte ens vid eventuella strömavbrott eller urkopplingar.

Säkerhet och noggrannhet: fördelar med testo Saveris 1

Ikon verktyg

Komplett lösning bestående av givare, mjukvara och tjänster:
Ett erfaret företag. En pålitlig samarbetspartner. Beprövad teknik.

Ikon dokument

Sömlös registrering och dokumentering av alla relevanta miljöparametrar:
Du kan lita på systemets kompromisslösa funktionalitet.

Ikon bock

Uppfyller kraven i GxP och 21 CFR Part 11:
Inga men – testo Saveris 1 följer strikt de viktigaste kraven.

Ikon larmklocka

Larm i realtid:
Vad som än händer – systemet informerar dig omedelbart så att du kan ingripa i tid.

Att kunna validera och kalibrera testo Saveris-systemet var helt avgörande för oss.

Sven Jacobsson, vd på ClinStorage

Alltså, jag är jättenöjd. Jag kan egentligen inte se vad som saknas.

Alexander Gatara, Facility Manager på Fujirebio

Vad säger våra kunder?