Celsivent – referensdonsmätare för ventilationsinjustering

Referensdonsmätare för injustering av ventilationsanläggningar på halva tiden

  • Enkel att använda - anslut mätväskan till eluttag och referensdon - klart att börja
  • Visar referensdonets flöde i procent mot det projekterade flödet
  • Kan visa flödet i l/s eller m³/h samt trycket i Pa
  • Du kan fylla i värden för referensdonet + 6 ytterligare don (injusteringsvärden) i användargränssnittet

 19 950:-

Leveranstid: 5–10 arbetsdagar

Leveranstid: 5–10 arbetsdagar

Celsivent – referensdonsmätare

CelsiVent är en specialutveckling av övervakningssystemet Celsicom. Celsivent är framtagen helt med fokus på snabb och effektiv injustering av ventilationsanläggningar.
Systemet kan även kompletteras med givare för övervakning av ytterligare mätstorheter som t.ex. temperatur, luftfuktighet, radon, CO2 m.m. Dessutom funktion för styrning av utrustning (av/på).

Förenklad injustering

Mätväskan ger dig möjlighet att justera in en ventilationsanläggning helt på egen hand. Anslut bara mätväskan till referensdonet och ett eluttag, och du är redo att börja mäta.

Mobil uppkoppling

Basstationen Celsicom Connect CC202 i väskan ansluter automatiskt till mobilnätet så fort nätspänning anslutits. Ingen konfiguration krävs. Via en vanlig smartphone följer du sedan referensdonets tryck och flöde, var du än befinner dig.

Stabila och exakta värden

Högnoggrann och stabil tryckmätning är helt avgörande för att Celsivent-systemet skall fungera. Detta garanteras genom att en av Testos mest högkvalitativa trycktransmittrar är integrerad i systemet.

Transmitterns mätområde: -100 Pa … +100 Pa.

Tydligt gränssnitt

På webbsidan i telefonen fyller man i K-faktor och projekterat flöde för referensdonet. Nu går det även att fylla i sex projekterade flödesvärden för don som ska justeras i anläggningen (utöver referensdonet).
I telefonen visas referensdonets flöde i procent mot det projekterade flödet samt vilket flöde de övriga donen ska justeras till. Sker en tryckförändring så beräknas värdena om sekundsnabbt, och du får på detta sätt hela tiden aktuella mätdata från referensdonet.
Gränssnittet kan ställas in att visa flödet som l/s eller m³/h eller trycket i Pa på donen.

Klicka på knappen ”Demokonto ventilation” på www.celsiview.se för att se användargränssnittet.

Video

Mätväskan innehåller alla nödvändiga delar för  fjärrövervakning av referensdon monterat och klart för användning

  • Celsicom basstation
  • Celsicom 3G-modem (M2M)
  • Celsicom analogadapter
  • Celsicom nätadapter
  • Testos högnoggranna trycktransmitter (mätområde: -100 Pa … +100 Pa)
  • Silikonslangar

Molntjänst tillkommer, se under fliken Tillbehör.

BASSTATIONSe basstationen Celsicom Connect
TRANSMITTERSe tekniska data för transmittern testo 6321
Det finns inga givare till denna artikel.
Det finns inget att ladda ned för denna artikel.

Skriv din fråga i det här fältet.

Liknande produkter

Ta kontakt med oss om du inte hittar vad du söker: 031-704 10 70