Mobiluppkopplade loggrar

Dataloggrarna i produktserien Celsicom mäter och sänder mätdata via en egen frekvens i mobilnätet direkt till molntjänsten Celsiview – utan att gå via en basstation/gateway. I mobilen kan du när som helst se aktuella värden för temperatur, fukt, radon och differenstryck.

Välj typ av produkt
Mätstorhet