Gasmätare
Gasmätare testo 323
  • testo 323 - 0632 0323
  • testo 323 - 0632 0323
  • testo 323 - 0632 0323

testo 323

Gasdetektor för metan, propan, väte etc

  • Praktisk lokaliseringsfunktion
  • Gasmätning och läcksökning i rörsystem och installationer
  • Ljudlarm och display
Pris: 
11 730:-
Artikelnr: 
0632 0323

I enlighet med DVGW, broschyr G 465-4, får gasdetektorer användas för gasmätning ovan mark upp till den "undre explosionsgränsen" (LEL). Testo's gasdetektor kan användas för mätning av metan, propan och väte.

Gaskoncentrationen mäts av en halvledarsensor och mätvärdet som uttrycks i ppm visas i displayen, med en upplösning på 1 ppm. Gasdetektorn varnar med ljudsignaler när mätvärdet börjar närma sig den "undre explosionsgränsen" (LEL).

När detta gränsvärde har nåtts hörs en kontinuerlig ljudsignal och "LEL" visas i displayen. Gasdetektorn får inte användas vid gaskoncentrationer över LEL.

För att kunna lokalisera läckaget måste man hitta den punkt där koncentrationen är som högst. Mätvärden under 500 ppm kan filtreras bort för att göra det enklare att hitta läckaget. Svåråtkomliga ställen kan nås med hjälp av den flexibla givarförlängningen.

Det finns inga givare till den här artikeln.
Det finns inga tillbehör till den här artikeln.
MätområdenMetan 1 ... 999 ppm, 0,1 ... 4,4 vol%
Propan 1 ... 999 ppm, 0,1 ... 1,9 vol %
Väte 1 ... 999 ppm, 0,1 ... 4,0 vol %
Upplösning1 ppm, 0,1 vol %
Lägsta mätvärde10 ppm
Svarstid t902-3 sek.
StrömförsörjningIntern accu-block NiMH
Batteriliv>8 h
Förvaringstemp-25 ... +70°C
Driftstemperatur-15 ... +40°C
Ex-klassningEgensäker enl. DMI
Mått190x40x28 mm
Vikt320 g
Garanti2 år, sensor 1 år
Broschyr om testo 323

Ladda hem >

277.33 KB