Rökgasanalys
Rökgasmätare testo 340
 • testo 340 - 0632 3340
 • testo 340 - 0632 3340
 • testo 340 - 0632 3340
 • testo 340 - 0632 3340
 • testo 340 - 0632 3340

testo 340

Professionell emissionsmätare för industriapplikationer

 • TÜV-gokänd / EN-standard 50379 Del 2
 • Kraftfull instrumentdiagnos
 • PC-analys med "easyEmission"
 • Loggerfunktion upp till två timmar
 • Valbara mätceller utöver O2: CO, COlåg, NO, NOlåg, NO2, SO2
 • Spädning: 5 ggr på en cellplats, 2 ggr på alla cellplatser
Artikelnr: 
0632 3340

testo 340

1st O2-mätcell + 3 valfria mätcellsplatser - välj mellan 7 gasmätceller
 

testo 340 är ett kraftfullt instrument för punktkontroller av emissionsvärden inom industriella applikationer. Systemet lägger sin tonvikt vid hög flexibilitet och funktionalitet vid mätning av olika emissionsparametrar inom industriella applikationer.
Instrumentet har 4 mätcellsplatser där bara O2 är fast. Utöver denna går det att välja fritt mellan CO, COlåg, NO, NOlåg, NO2, SO2 (minst en mätcell måste väljas). Frånsett gaserna ovan mäter och beräknar instrumentet alla de vanliga parametrarna som temperatur, tryck, luftöverskott mfl. men också mass- och volymflöden.

Minneshanteringen i testo 340 ger möjlighet för kortare loggningar av mätvärden (max. 2 timmar). Minnet ger också möjlighet till mätplatshantering med 100 mappar
(kunder/system) samt 10 anläggningar under dessa. Upp till 200 mätblock per anläggning kan loggas/sparas (begränsat av antalet mappar och anläggningar). För att analysera mätdata finns mjukvaran (easyEmission) som på ett effektivt sätt presenterar mätdata, hanterar kunddatabasen och skapar rapporter. Mätdatan kan också sparas i handdator (PDA) via IRDA interfacet.

testo 340 har en avancerad självdiagnostik som ger användaren information om instrumentets prestanda. Instrumentet varnar innan en mätcell tar slut så att tid finns att beställa hem innan de är förbrukade. Användaren slipper på så vis otrevliga överraskningar under sitt arbete. Instrumentet har fått en ny gaspump som automatiskt reglerar flödet och håller det konstant vilket bidrar till ökad mätnoggrannhet. Den nya pumpen ger också möjlighet till att förlänga slangen mellan rökgasgivaren med upp till 7,8 meter.

 


Kontakta oss för mer information om instrumentet och dess tillbehör.

 

Det finns inga givare till den här artikeln.
Det finns inga tillbehör till den här artikeln.
O2-mätning mätområde: noggrannhet: upplösning
0...25 vol. % ±0,2 Vol. % 0,1 vol. %
CO-mätning (H2-komp.) mätområde: noggrannhet: upplösning:
0...10.000 ppm 0...200 ppm = ±10 ppm eller ±10% av mv. 201...2 000 ppm = ±20 ppm eller ±5% av mv. 2.001...10.000 ppm = ±10% av mv. 1 ppm
COlåg-mätning(H2-komp.) mätområde: noggrannhet: upplösning:
0...500 ppm 0...39.9 ppm = ±2 ppm ±5% av mv. i övrigt område 0,1 ppm
NO-mätning mätområde: nogrannhet: upplösning:
0...3000 ppm 0...99 ppm = ±5 ppm 100...1999 ppm = ±5% av mv. 2000...3000 ppm = ±10% av mv. 1 ppm
NOlåg-mätning mätområde: nogrannhet: upplösning:
0...300 ppm 0...40 ppm = ±2 ppm 40...300 ppm = ±5% av mv. 0,1 ppm
NO2-mätning mätområde: noggrannhet: upplösning:
0...500 ppm 0...199 ppm = ±10 ppm 200...500 ppm = ±5% av mv. 0,1 ppm
SO2-mätning mätområde: noggrannhet: upplösning:
0...5000 ppm 0...99 ppm = ±10 ppm 100...5000 ppm = ±10% av mv. 1 ppm
Temperatur TE-typ K mätområde: noggrannhet: upplösning:
-40 ... +1200 °C 0,0...100 °C = ±0,5 °C ±0,5% av mv. i övrigt område 0,1 °C
Dragmätning mätområde: noggrannhet: upplösning:
-40...+40 hPa -3...+3 hPa = ±0,03 hPa ±1,5% av mv. i övrigt område 0,01 hPa
Diff-tryckmätning mätområde: noggrannhet: upplösning:
-200...+200 hPa -50...+50 hPa = ±0,5 hPa ±1,5% av mv. i övrigt område 0,1 hPa
Absoluttryckmätning mätområde: noggrannhet: upplösning:
600...+1150 hPa ±10 hpa 1 hPa
Beräknade parametrar verkningsgrad: rökgasförlust: rökgas-daggpunkt
0...120% - upplösning 0,1% 0...99% - upplösning 0,1% 0...99% - upplösning 0,1%
CO2-mätning (beräknat från O2) mätområde: noggrannhet: upplösning:

0 till CO2-max ±0,2 Vol.% 0,1 Vol.%
Tekniska data för Mätområdesexpansion se separat datablad
Allmänna tekniska data
MinneMax 100 mappar Per mapp max 10 mätplatser Per mätplats max 200 loggar
Pumpdata pumpflöde: slanglängd: max pos. tryck max neg. tryck
0,6l/min (reglerad) max. 7,8 m +50 mbar -200 mbar
Användardefinierade bränsleval10 användardefinierade bränslen inkl testgas
Vikt960 g
Storlek283 x 103 x 65 mm
Förvaringstemp-20...+50 °C
Drifttemp-5...+50 °C
DisplayGrafisk display, 160 x 240 pixlar
Strömförsörjning ackumulator3,7 V / 2,4 Ah
Strömförsörjning nätaggregat6,3 V / 2 A
Material instrumenthusTPE PC
SkyddsklassIP40
Garanti instrument: ackumulator: mätceller:
2 år exkl. förbrukningsdelar som mätceller, filter etc. 1 år 1 år för CO, NO, COlåg, NOlåg, NO2, SO2 1,5 år för O2
Broschyr om testo 335

Ladda hem >

1.38 MB