Rökgasanalys
Rökgasanalys testo 350
 • testo 350 - 0632 3510
 • testo 350 - 0632 3510
 • testo 350 - 0632 3510
 • testo 350 - 0632 3510
 • testo 350 - 0632 3510
 • testo 350 - 0632 3510

testo 350

Analysinstrument för O2, CO, NO, NO2, SO2 mfl

 • Loggerfunktion
 • Skrivare
 • Uppvärmning av mätceller
 • Spädning för höga CO koncentrationer (tillval)
 • Gasberedning
 • Upp till 6 mätceller
 • Flexibelt rökgasgivarprogram
 • Datahantering
 • TÜV-gokänd / EN 50379-2
Artikelnr: 
0632 3510

testo 350 för industriell rökgasanalys


är ett mångsidigt portabelt analyssystem för stationära motorer, industribrännare, gasturbiner och pannor. Analyssystemet kan mäta O2, CO, CO2 (NDIR), NO, NO2, SO2, HC, H2S, °C, differenstryck samt ett antal beräknade parametrar.

Systemet består av tre huvuddelar; handterminalen, analysboxen, och rökgasgivaren.

HANDTERMINALEN

Används som kontroll och visningsenhet, har en stor display som visar upp till 6 parametrar samtidigt och har en inbyggd skrivare.

ANALYSBOXEN

Är hjärtat i systemet där all mätning utförs och där är mätcellerna placerade. Boxen är utrustad med O2 mätcell som standard, minst en cell till måste väljas. Analysboxen kan utrustas med upp till 6 mätceller, utöver detta kan den också utrustas med gasberedning och spädningsfunktion för höga CO koncentrationer, viktigt vid långtidsmätning. Analysboxen kan logga upp till 500 000 mätvärden, den erhållna datan kan sedan analyseras i PC-programvaran easyEmission.

RÖKGASGIVAREN

Är en viktig detalj som i hög grad avgör om en mätning blir bra eller inte. Längd, temperatur, fuktinnehåll, stoftlast mfl. är parametrar som måste beaktas vid val av givare. Ett mycket brett urval av givare finns för att möta kraven från dessa parametrar.

 

 

MJUKVARAN

Mjukvaran till systemet är också en viktig del då datan skall analyseras och presenteras i rapporter.
PC-programvaran easyEmission fungerar bara ihop med testo 350 och testo 340 men ger de nödvändigaste funktionerna som grafer, rapportutskrifter mm.

Kontakta oss för mer information om systemet.


 

Det finns inga givare till den här artikeln.
Det finns inga tillbehör till den här artikeln.
Broschyr om testo 350 NY

Ladda hem >

1.57 MB