IR-termometrar

IR-termometrar är perfekta hjälpmedel för beröringsfri temperaturmätning av värmekällor i fastigheter och industrier samt icke-förstörande mätningar av ankommande råvaror inom livsmedelsbranschen.

Välj typ av produkt

Anslutning
Sensortyp
Mätspets
Mätområde
Digitala givare