Luftflödesmätare

Här hittar du effektiva och pålitliga handhållna instrument och produkter som används för att mäta luftflöden i alla tänkbara utrymmen. Luftflöde kan exempelvis mätas med en anemometer (vinghjulsanemometer eller varmtrådsanemometer) eller en luftflödesstos. Mätningen kan ske i kanaler, på don eller över filter.

Välj typ av produkt
Anslutning
Sensortyp
Mätset