testo Saveris 2

testo Saveris 2 är en serie mångsidiga, lättanvända och pålitliga dataloggrar som använder ditt lokala WiFi-nät för att överföra mätvärden till Testos kostnadsfria molntjänst. Perfekt för fjärrövervakning av temperatur och fukt i kylskåp, kyllager och kyldiskar, men även andra temperaturkritiska områden som t.ex. apotek, lager, serverhallar etc.

Välj typ av produkt