testo 160

WiFi-dataloggrar för konstverk och känsliga föremål

Klimatövervakning i muséer, arkiv, offentliga lokaler etc.

Precis som människor behöver även konstverk och känsliga föremål rätt omgivningsklimat för att trivas. Om det villkoret inte uppfylls i utställningar, lager eller under transporter kan skador uppstå. Med dessa WiFi-dataloggrar kan du helt automatiskt övervaka omgivningsklimatet på ett diskret sätt var du än befinner dig, tack vare en lättanvänd och kostnadsfri molntjänst. Klicka på bilden här bredvid och se presentationsfilmen. Slå oss en signal på 031-704 10 70 eller skicka en fråga via vårt formulär om du behöver mer info.

 

Fjärrövervakningssystemet testo 160
WiFi-datalogger testo 160 E
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med ingång för 2 externa...
Artikelnr. 0572 2022
2 130:-
WiFi-datalogger testo 160 TH
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med interna temperatur-...
Artikelnr. 0572 2021
2 470:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo 160 THE
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med interna sensorer och...
Artikelnr. 0572 2023
3 130:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo 160 THL
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med interna temp-, fukt-,...
Artikelnr. 0572 2024
6 060:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo 160 IAQ
Fjärrövervakande WiFi-datalogger för luftkvalitet (CO2, °C...
Artikelnr. 0572 2014
6 050:-