testo Saveris

 

testo Saveris är ett övervakningskoncept som passar speciellt bra där det krävs extra hög mätdatasäkerhet. Mätvärdena hanteras lokalt i en egen programvara, som också finns i en kvalitetssäkrad CFR-version.

testo Saveris-basstation
Basstationen är hjärtat i Saveris-systemet
Artikelnr. 0572 0221
testo Saveris-basstation
Basstationen är hjärtat i Saveris-systemet
Artikelnr. 0572 0220
testo Saveris Cockpit-enhet
Utökar Saveris-systemet även för transport
Artikelnr. 0572 0222
Artikelnr.
Artikelnr.