testo Saveris

 

testo Saveris är ett övervakningskoncept som passar speciellt bra där det krävs extra hög mätdatasäkerhet. Mätvärdena hanteras lokalt i en egen programvara, som också finns i en kvalitetssäkrad CFR-version.

Placera muspekaren på de olika komponenterna för mer info.
 
The measurement data monitoring system testo Saveris

Kortfattat om mätsystemet

Hjärtat i testo Saveris-systemet är basstationen som kan lagra upp till 120 miljoner mätvärden från upp till 3 000 olika kanaler och skicka ut exempelvis temperaturlarm, kyllarm och fryslarm om gränsvärden har överskridits. Det finns också en validerbar CFR-programvara som sköter all insamling, visualisering och dokumentering av mätdata. Användargränssnittet Cockpit ger en oöverträffad grafisk överblick över hela mätsystemet. Mätningarna sker med dataloggrar i kombination med analoga eller digitala givare. Överföringen av mätvärden till basstationen sker med radiosignaler eller via befintliga WiFi-nät eller fasta LAN-nät.

 

Vi på Nordtec hjälper till hela vägen med testo Saveris-systemet. Vi tar hand om allt från behovsanalys till installation, kvalificering, kalibrering och validering.

testo Saveris Base V 3.0
Basstation för mätsystemet testo Saveris
Artikelnr. 0572 9320
testo UltraRange Gateway
Gateway för radioanslutning
Artikelnr. 0572 9310
Saveris-logger testo 150 DIN2
Två ingångar för analoga givare med mini-DIN...
Artikelnr. 0572 3340
Saveris-logger testo 150 TUC4
Fyra ingångar för digitala givare med TUC-...
Artikelnr. 0572 3320
Saveris-logger testo 150 TC4
Fyra ingångar för termoelementgivare
Artikelnr. 0572 3330
Saveris-logger testo 150 T1
Intern NTC-temperatursensor
Artikelnr. 0572 3350
Artikelnr.
Artikelnr.