testo Saveris 2

Testo Saveris 2 är ett fjärrövervakningssystem som använder ditt lokala WiFi-nät. Temperatur- och fuktmätdata loggas och överförs till din smartphone, surfplatta eller dator via Testos kostnadsfria molntjänst. Larmar via SMS eller e-post.

Fjärrövervakand WiFi-datalogger testo Saveris 2-T1
Fjärrövervakande WiFi-temperaturdatalogger med intern givare
Artikelnr. 0572 2031
1 390:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo Saveris 2-T2
Fjärrövervakande WiFi-temperaturdatalogger för 2 externa...
Artikelnr. 0572 2032
1 740:-
Fjärrövervakand WiFi-datalogger testo Saveris 2-T3
Fjärrövervakande WiFi-temperaturdatalogger för 2 externa...
Artikelnr. 0572 2033
2 310:-
Fjärrövervakande WiFi-datalogger testo Saveris 2-H1
Fjärrövervakande WiFi-datalogger med integrerad temperatur...
Artikelnr. 0572 2034
2 890:-
Fjärrövervakand WiFi-datalogger testo Saveris 2-H2
Fjärrövervakande WiFi-datalogger för extern temperatur- och...
Artikelnr. 0572 2035
2 690:-
Info om molntjänster
Artikelnr.
Artikelnr.