Rök

 

Genom att använda rökproducerande artiklar kan du exempelvis genomföra luftströmsstudier och täthetskontroller.

Rök Björnax Rökpenna
Rök för kontroll av luftströmning vid ventilation etc.
Artikelnr. 4740 8000
250:-
Rök Splintax 25
Rökproducerande tändstickor - burk med 25 stickor
Artikelnr. 4740 4025
75:-
Rök FP-Smoke 201
Pulverrök - smoke bottle
Artikelnr. 4740 8201
195:-
Rök FP-Smoke 202
Pulverrök - smoke bottle med pip
Artikelnr. 4740 8202
195:-