• Stationära applikationer
    Stationära applikationer

Stationärt

Vi levererar transmittrar för stationära applikationer från i huvudsak Testo KG för proffsanvändare inom industri och service. Utforska transmittrarna nedan och slå oss en signal på 031-704 10 70  för mer information. Du kan också ställa frågor via vårt formulär.

 

Tryckdaggpunkt
Transmittrarna på den här sidan kan användas för att spåra fuktighet i dina tryckluftssystem.
Transmitter för trycklufsflöde
Transmittrar som mäter luftflödet i dina tryckluftssystem med konstant flödesprofil och optimal noggrannhet. Nya uppdaterade versioner!
Fukt
Den högnoggranna och långtidsstabila fuktsensorn är hjärtat i Testos transmittersortiment för fuktmätning.
Differenstryck
Tack vare automatisk nollställning har dessa transmittrar för differenstryck ingen nollpunktsdrift. De är dessutom hög långtidsstabilitet och repeterbarhet.