Produktgaranti

Vi lämnar 1–3 års fabriksgaranti på mätinstrument, givare och tillhörande produkter. Garantin omfattar till exempel mjukvarufel, batterier som inte laddar, glapp i produkter och andra funktionsfel. Vi reparerar och skickar tillbaka mätprodukten till dig utan kostnad. Garantin gäller däremot inte för fel och skador som har uppkommit på grund av felaktig användning, bristande underhåll eller försummelse/olyckshändelse (om produkten exempelvis har tappats i marken).

Kontakta oss först!

Om du tycker att din mätprodukt inte fungerar som den ska – ring till oss på 031–704 10 88. I många fall kan vi över telefon vägleda dig att åtgärda felet själv. Om vi inte kan hjälpa dig och det troligtvis rör sig om ett garantiärende, vill vi att du går in i vår kalibrerings- och serviceportal Access. Klicka i rutan ”Service/Garanti”, fyll i formuläret noggrant och skriv ut det. Var noga när du paketerar din mätprodukt så att den inte skadas under frakten. Glöm inte att lägga i serviceformuläret!

Skicka med företagspaket till den här adressen:

Nordtec Instrument AB
”Garanti”
Elof Lindälvs gata 13–15
414 51 Göteborg

När garantin inte gäller

Om det efter en genomgång av mätprodukten skulle visa sig att felet inte omfattas av fabriksgarantin, informerar vi dig om detta och ger prisförslag på hur mycket det kostar dig att få produkten reparerad. Det tillkommer också en avgift på 195 kronor för att vi skickar tillbaka mätutrustningen till dig.

Observera att de produkter som säljs till nedsatt pris i sektionen Erbjudanden inte omfattas av normala garantier.

Läs mer här om våra köpvillkor >>