Sortera givare

Titel
Yttemperaturgivare Yttemperaturgivare med platt mätspets för plana ytor yta tek fastighet kyla 0602 1993
Temperaturgivare Temperaturgivare Pt100 för yttemperatur yta pt100 0609 1973
Temperaturgivare Snabb yttemperaturgivare yta lowtemp fastighet kyla 0602 0393
Yttemperaturgivare Yttemperaturgivare med platt mätspets för plana ytor yta ntc fastighet kyla 0613 1912
Temperaturgivare Vattentät temperaturgivare för yttemperaturmätning yta tet 0603 1993
Temperaturgivare Vattentät yttemperaturgivare yta hightemp lowtemp tek kyla 0602 0693
Digital yttemperaturgivare Digital temperaturgivare yta lowtemp tek 0614 0195
Temperaturgivare Temperaturgivare för ytmätning yta tek fastighet kyla 0602 0993
Yttemperaturgivare Temperaturgivare för yttemperatur yta ntc fastighet 0628 7516
Yttemperaturgivare Temperaturgivare för väggmontering yta ntc fastighet 0628 7507
Yttemperaturgivare Snabb yttemperaturgivare yta lowtemp tek 0604 0194
Temperaturgivare Temperaturgivare med magnet yta tek fastighet kyla 0602 4792
Temperaturgivare Temperaturgivare med magnet yta tek fastighet 0602 4892
Yttemperaturgivare Snabb yttemperaturgivare med fjädrande termoelementband yta lowtemp tek 0604 0994
Temperaturgivare Temperaturgivare med teleskophandtag yta tek 0602 2394
Mini-temperaturgivare Mini-yttemperaturgivare yta lowtemp tek fastighet kyla 0602 0092
Temperaturgivare för U-värde Temperaturgivare för U-värde yta tek fastighet 0614 1635
Globgivare Globgivare luft tek fastighet 0602 0743
Vattentät dopp-/insticksgivare Vattentät dopp-/insticksgivare dopp-instick ntc livs 0613 1212
Snabb doppgivare Temperaturgivare för mätning i gas, luft och vätska luft dopp-instick lowtemp tek fastighet kyla 0602 0593
Temperaturgivare för livsmedel Robust insticksgivare för livsmedel dopp-instick lowtemp tek livs 0600 2593
Tålig grillgivare Tålig grillgivare dopp-instick tek livs fastighet 1390 0460
Vattentät temperaturgivare Vattentät temperaturgivare dopp-instick tet livs 0603 1293
Dopp-/insticksgivare Noggrann dopp/insticksgivare dopp-instick ntc livs fastighet 0610 1725
Robust luftgivare Temperaturgivare för lufttemperatur luft lowtemp tek fastighet kyla 0602 1793
Lufttemperaturgivare Prisvärd robust luftgivare luft pt100 0609 1773
Grillgivare Tålig grillgivare dopp-instick tet livs 1390 0450
Livsmedelsgivare Vattentät, supersnabb nålgivare dopp-instick lowtemp tek livs 0628 0026
Livsmedelsgivare Livsmedelsgivare i rostfritt stål dopp-instick ntc livs 0613 2211
Laboratoriegivare Laboratoriegivare med glasrör dopp-instick pt100 0609 7072
Doppgivare Doppgivare med teflonisolerad kabel dopp-instick tek livs fastighet 0628 7533
Flexibel temperaturgivare Flexibel temperaturgivare luft dopp-instick lowtemp pt100 0618 0071
Digital temperaturgivare Digital temperaturgivare dopp-instick highacc lowtemp pt100 0614 0071
Högnoggrann insticksgivare Högnoggrann digital temperaturgivare dopp-instick highacc lowtemp pt100 0618 0275
Digital insticksgivare Digital insticksgivare dopp-instick highacc lowtemp pt100 0618 0073
Robust och snabb luftgivare Robust luftgivare luft highacc lowtemp pt100 0618 0072
Referensgivare Temperaturgivare för referensmätning luft dopp-instick highacc lowtemp livs 0614 0235
Snabb ugnsgivare Snabb ugnsgivare dopp-instick tek livs fastighet 1390 2100
Insticksgivare Vattentät temperaturgivare för insticksmätning dopp-instick tet livs 0603 3392
Insticksgivare Insticksgivare med flatkabel för låga temperaturer dopp-intick lowtemp pt100 livs 0572 7001
Dopp- och insticksgivare Doppgivare för luft, gas och vätska dopp-instick ntc livs fastighet 0628 7503
Dopp- och insticksgivare Temperaturgivare för dopp- och insticksmätning dopp-instick lowtemp tek fastighet kyla 0602 1293
Dopp-/insticksgivare Temperaturgivare för höga temperaturer dopp-instick extrem hightemp lowtemp tek 0604 0593
Insticksgivare Insticksgivare för livsmedel dopp-instick lowtemp tek livs 0602 2292
Digital dopp- och insticksgivare Digital temperaturgivare Pt100 dopp-instick highacc lowtemp pt100 0614 0073
Ugnsgivare Snabb ugnsgivare luft dopp-instick livs fastighet 1390 2000
Snabb temperaturgivare Temperaturgivare för luft och vätska luft dopp-instick lowtemp tek fastighet kyla 0602 0493
Temperaturgivare Temperaturgivare för dopp- och insticksmätning dopp-instick pt100 livs 0609 1273
Digital temperaturgivare Digital temperaturgivare luft highacc lowtemp pt100 0614 0072
Insticksgivare Temperaturgivare för insticksmätning dopp-instick tet livs 0603 2192
Insticksgivare Temperaturgivare för insticksmätning dopp-instick tek livs fastighet 0572 9001
Snabb dopp-/insticksgivare Temperaturgivare för insticksmätning dopp-instick hightemp lowtemp tek 0604 0493
Dopp-/insticksgivare Vattentät dopp-/insticksgivare dopp-instick ntc fastighet 0615 1212
Lufttemperaturgivare Temperaturgivare för mätning i luft luft ntc livs fastighet kyla 0613 1712
Glasbelagd laboratoriegivare Digital laboratoriegivare dopp-instick pt100 0618 7072
Kompostgivare Kompostgivare dopp-instick lowtemp tek fastighet 0602 1250
Dopp-/insticksgivare Temperaturgivare för dopp- och insticksmätning dopp-instick hightemp lowtemp tek fastighet 0602 2693
Temperaturgivare Temperaturgivare för mätning i luft luft ntc fastighet 0615 1712
Kort temperaturgivare Kort temperaturgivare 35 mm – IP 54 luft ntc fastighet 0628 7510
Digital temperaturgivare Temperaturgivare plug-in luft 0572 2153
Digital temperaturgivare Digital temperaturgivare dopp-instick highacc lowtemp pt100 0614 0275
Livsmedelsgivare Temperaturgivare för livsmedel dopp-instick ntc livs 0613 3311
Yttemperaturgivare Snabb yttemperaturgivare (plug-in) yta tek fastighet kyla 0602 0394
Plug-in-givare Plug-in givare dopp-instick tek 0602 0293
Rak temperaturgivare Mätspets för testo 105, längd 100 mm dopp-instick ntc livs 0613 1051
Rak temperaturgivare Temperaturgivare med mätspets för testo 105 dopp-instick ntc livs 0613 1053
Korkskruvsgivare Temperaturgivare med korkskruvsspets dopp-instick ntc livs 0613 1052
Korkskruvsgivare Temperaturgivare med korkskruvsspets dopp-instick ntc livs 0613 3211
Insticksgivare Temperaturgivare med korkskruvsspets dopp-instick tet livs 0603 3292
Insticksgivare Insticksgivare med flatkabel dopp-instick ntc livs 0572 1001
Ugnsgivare Snabb ugnsgivare luft tet livs fastighet 0628 0030
Temperaturgivare Supersnabb nålgivare dopp-instick tet livs 0628 0027
Livsmedelsgivare Temperaturgivare för livsmedel dopp-instick pt100 livs 0609 2272
Doppgivare Temperaturgivare för dopp- och insticksmätning dopp-instick tek livs fastighet 0628 1292
Lufttemperaturgivare Temperaturgivare för lufttemperatur luft tet livs 0603 1793
Robust insticksgivare Robust insticksgivare för livsmedel dopp-instick ntc livs 0613 2411
Temperaturgivare Robust livsmedelsgivare dopp-instick tet livs 0603 2492
Rörtemperaturgivare Rörtemperaturgivare med kardborreband yta ntc fastighet 0613 4611
Rörtemperaturgivare PT100-givare för ytmätning på rör yta pt100 fastighet 0609 5602
Temperaturgivare Rörtemperaturgivare med kardborreband yta pt100 fastighet kyla 0628 0019
Temperaturgivare Rörtemperaturgivare med kardborreband yta tek fastighet kyla 0628 0020
Rörtemperaturgivare Rörtemperaturgivare yta lowtemp tek 0600 4593
Rörtemperaturgivare Rörtemperaturgivare yta tek fastighet kyla 0602 4592
Rörtemperaturgivare Rörtemperaturgivare yta tek 0602 4692
Rörtemperaturgivare Rörtemperaturgivare yta ntc fastighet kyla 0615 5505
Rörtemperaturgivare Rörtemperaturgivare yta ntc fastighet 0613 5505
Temperaturgivare Temperaturgivare med flexibel mätspets luft dopp-instick extrem hightemp lowtemp tek 0600 5793
Temperaturgivare plug-in Temperaturgivare för hög temperatur luft dopp-instick extrem hightemp lowtemp tek 0600 5393
Temperaturgivare Temperaturgivare med flexibel mätspets luft dopp-instick extrem hightemp lowtemp tek 0600 5893
Temperaturgivare Givare för mycket låga temperaturer luft dopp-instick lowtemp tek fastighet kyla 0602 5793
Temperaturgivare Temperaturgivare med böjlig mätspets luft dopp-instick yta hightemp tek fastighet 0602 5792
Tunn böjlig temperaturgivare Tunn böjlig temperaturgivare luft dopp-instick tet livs 0628 0023
Teflonisolerad trådgivare Teflonisolerad trådgivare luft tek fastighet kyla 0602 0646
Trådgivare Glasfiberisolerad trådgivare för temperaturmätning luft dopp-instick yta tek fastighet kyla 0602 0644
Trådgivare Glasfiberisolerad trådgivare luft dopp-instick yta tek fastighet kyla 0602 0645
Trådgivare Teflonisolerad trådgivare luft dopp-instick yta tet fastighet kyla 1390 0013
Trådgivare PVC-isolerad trådgivare luft dopp-instick yta tet livs 1390 0010
PVC-isolerad trådgivare Plastöverdragen trådgivare luft dopp-instick yta tek fastighet kyla A10K-5,0-F11KX
Trådgivare Teflonisolerad temperaturgivare luft dopp-instick yta lowtemp tet livs fastighet 0603 0646
Temperaturgivare Glasfiberisolerad trådgivare luft dopp-instick yta tek C09K-5,0-F11KX
Trådgivare Plastöverdragen trådgivare luft dopp-instick yta tek fastighet kyla A10K-1,5-F11KX
Ultratunn trådgivare typ K Extremt tunn trådgivare typ K luft dopp-instick lowtemp tek 1390 0345
Ultratunn trådgivare typ T Extremt tunn trådgivare typ T luft dopp-instick lowtemp tet 1390 0355