Publicerad den

Viktig fuktmätning i krypgrunder och på vindar

Nordtec vind källare fukt

Det är viktigt att inspektera vissa kritiska miljöer med jämna mellanrum för att i god tid upptäcka och åtgärda eventuella problem med mögel. I krypgrunder och på vindar är det vanligt att fukt orsakar mikrobiell påväxt. Här berättar den erfarna fuktkonsulten Kim Olmås om hur mögel uppstår, hur du upptäcker det och vilka åtgärder du…

Läs mer

Publicerad den

Är inneluften torrare än i Sahara?
Då kan du få produktionsproblem.

Nordtec torr inomhusluft

Torr inomhusluft på vintern kan leda till problem för både människor och i produktionsmiljöer. För att upptäcka och i möjligaste mån komma tillrätta med detta är det en bra idé att mäta och allra helst logga lufttemperatur och luftfuktighet under en längre period.

Läs mer

Publicerad den

Utökad klimatövervakning av ovärderliga föremål

Livrustkammaren, Augusta Persson och Ann-Sofie Stjernlöf

En viktig del av konservatorerna Augusta Perssons och Ann-Sofie Stjernlöfs arbete handlar om att vidta förebyggande åtgärder så att de historiska föremål som museerna förvaltar inte tar skada. På Livrustkammaren förstärker man fjärrövervakningen av temperatur och luftfuktighet. Detsamma gäller för Sveriges museum om Förintelsen där det även är extra fokus på ljusmätningar.

Läs mer

Publicerad den

Mätteknik viktig pusselbit i Vitrolifes expansion

Vitrolife, Fertilisation

Det råder en ökad efterfrågan på IVF-behandlingar världen över. Det gör att medtechföretaget Vitrolifes tillväxtresa fortsätter. En viktig förutsättning för fortsatt expansion är kontinuerlig, säker och noggrann klimatövervakning i ett stort antal miljöer.

Läs mer

Publicerad den

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i Halmstad. Här kan besökare ta del av utställningar och spännande programpunkter. För några år sedan genomgick museet en omfattande uppfräschning. Huset renoverades och en utbyggnad till kom med entrén är vänd mot staden. I samband med detta arbete investerade museet i mätutrustning för…

Läs mer

Publicerad den

40-årsjubileum för goda glädjespridare

Almondy tårta

Sedan 1982 har Almondy spridit fikaglädje med sina frysta tårtor. Daimtårtan, som funnits i över 20 år, är alltjämt företagets storsäljare världen över. För att säkerställa en hög kvalitet på såväl råvaror som färdiga bakverk har Almondy stort fokus på pålitlig temperaturövervakning i alla led.

Läs mer