Publicerad den

Mätning hjälper kyrkor att minimera kostsamma fuktskador

Celsicom Fukt i kyrka

Det finns många ställen i en kyrka som kan utsättas för fukt som gör att väggar och tak, inredning och utsmyckningar samt textilier och böcker tar skada. Allt fler församlingar och pastorat har systematiskt börjat att logga fukt och även temperatur för att undvika kostsamma fuktskador och samtidigt minimera uppvärmningskostnaderna.

Läs mer

Publicerad den

Om hälsofarlig radon och effektiv radonmätning

Nordtec applikation Celsicom radon

Radon är en radioaktiv gas som kan påverka vår hälsa. I Sverige finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder med för höga radonhalter. Hur farlig är då radon och hur kartlägger man om det är en för hög radonhalt för att snabbt kunna sätta in åtgärder?

Läs mer

Publicerad den

Smart betongmätning effektiviserar bygget av förlossningshus

HA Bygg kundcase översikt

HA Bygg lägger bokstavligen grunden till ett nytt förlossningshus på Östra Sjukhuset i Göteborg. En gul, smart betongdator hjälper arbetsledaren Fredrik Daun och hans manskap att ha koll på när gjutningar har uppnått rätt hållfasthet, vilket sparar mycket värdefull tid.

Läs mer

Publicerad den

Uppdrag: säkra rätt tempererade läkemedel under transporter

Djurpharmacia läkemedel Linda

Djurfarmacia i Trollhättan levererar stora mängder läkemedel till bland andra privatpersoner, djuruppfödare, veterinärer och djursjukhus runt om i landet. För att säkerställa att kylkedjan hålls hela vägen och rätt tempererade vacciner och läkemedel når sina mottagare görs en omfattande validering av klimaten i olika transportlådor.

Läs mer

Publicerad den

Följ betongens hållfasthet i realtid – var du än befinner dig

Celsicom gul box TC603 betonggjutning

Sedan länge har fjärrövervakningssystemet Celsicom kunnat användas för att på distans och i realtid hålla koll på betongtemperaturer vid gjutning. Det har gått att följa den initiala temperaturökningen på grund av cementens kemiska reaktion och den efterföljande temperatursänkningen när betong börjat härda klart.

Läs mer

Publicerad den

Gjutning av järnvägsslipers går som på räls

Järnvägsräls Sateba

Bengt Johansson och kollegorna på Sateba, tillverkare av betongslipers för tågräls, har i ett års tid använt två Celsicom TC603 för att ha koll på hållfastheten under gjutningar. Bengts omdöme om dessa gula ”betongdatorer”: en mycket prisvärd och enkel mätlösning med imponerande batteritid och oslagbar driftsäkerhet.

Läs mer

Publicerad den

NCC har full koll på gjutningarna av underjordiska Station Centralen

Gul loggerbox NCC

Enkelt och tryggt utan störningar. Så recensererar Ida Alexandersson och Staffan Johansson de gula mätboxarna från mätsystemet Celsicom Easy Connect som används för att fjärrövervaka gjutningarna av en underjordisk tågstation.

Läs mer

Publicerad den

Mätboxar sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

Ocab Logga

Ocab har funnits sedan 1964 och är ett rikstäckande företag med bred kompetens inom sanering, fukt och byggnadsmiljö. Affärsidén har sedan starten varit att hjälpa kunder att rädda värden vid skador orsakade av framför allt brand och vatten. Ocab undersöker hela tiden ny teknik och nya metoder. Sedan en tid testar man i Stockholmsområdet omkring…

Läs mer

Publicerad den

Mappning hjälper Strömberg att växa

Det nordiska logistikföretaget Strömberg siktar på expansion inom medicinteknik. Med hjälp av kartläggning av temperaturnivåer, så kallad mappning, utförd av Nordtec har Strömberg skaffat sig kunskap om hur man skapar ett perfekt inneklimat som lever upp till högt ställda krav från både kunder och myndigheter.

Läs mer

Publicerad den

Så uppfyller Fujirebio stränga krav på temperaturkoll

Alexander vid kryofrys

Fujirebio har 50 års erfarenhet av lösning inom vitro-diagnostik (IVD). Företaget sysslar med allt från utveckling och tillverkning till försäljning av robusta IVD-produkter över hela världen. Hela verksamheten genomsyras av stränga krav på att hela tiden har fullständig koll på all medicinsk råvara förvaras i exakt rätt temperatur. För att uppfylla dessa lagkrav använder Fujirebio…

Läs mer

Publicerad den

Mappning säkerställer rätt temperaturer på djurapoteket

Djurfarmacia

2007 började Djurfarmacia att bedriva partihandel. Snart tillkom en butik med egenvårdsprodukter för djur och en veterinärmottagning. Tre år senare fick man dessutom tillstånd att öppna Djurfarmacia Apotek Trollet. För att leva upp till lagkrav på att läkemedel förvaras i rätt temperaturer har Djurfarmacia låtit utföra en så kallad mappning i lokalerna.

Läs mer