Publicerad den

Hitta energibovarna och minska uppvärmnings­­­­­kostnaderna

testo 883 termografi byggnad

Värmekameran är ett minst sagt mångsidigt arbetsverktyg. Med hjälp av dess detaljrika värmebilder kan du säkerställa optimala inneklimat för människor, inventarier och maskiner. Och, nog så viktigt, du har en möjlighet att upptäcka och åtgärda kostsamma energibovar. Fortsatt höga elpriser gör detta onekligen intressant eller hur?

Läs mer

Publicerad den

Viktig fuktmätning i krypgrunder och på vindar

Nordtec vind källare fukt

Det är viktigt att inspektera vissa kritiska miljöer med jämna mellanrum för att i god tid upptäcka och åtgärda eventuella problem med mögel. I krypgrunder och på vindar är det vanligt att fukt orsakar mikrobiell påväxt. Här berättar den erfarna fuktkonsulten Kim Olmås om hur mögel uppstår, hur du upptäcker det och vilka åtgärder du…

Läs mer

Publicerad den

Är inneluften torrare än i Sahara?
Då kan du få produktionsproblem.

Nordtec torr inomhusluft

Torr inomhusluft på vintern kan leda till problem för både människor och i produktionsmiljöer. För att upptäcka och i möjligaste mån komma tillrätta med detta är det en bra idé att mäta och allra helst logga lufttemperatur och luftfuktighet under en längre period.

Läs mer

Publicerad den

Metoder och instrument för mätning av inneklimat

Nordtec Inomhusklimat

Vad är egentligen ett bra inneklimat? Å ena sidan kan människor ha olika upplevelser av vad som är acceptabelt när det gäller temperatur och drag. Det vi kallar för termisk komfort. Å andra sidan finns fysikaliska mätbara storheter som lufttemperatur, strålningstemperatur från ytor, luftrörelser, luftfuktighet och så vidare.

Läs mer

Publicerad den

Utökad klimatövervakning av ovärderliga föremål

Livrustkammaren, Augusta Persson och Ann-Sofie Stjernlöf

En viktig del av konservatorerna Augusta Perssons och Ann-Sofie Stjernlöfs arbete handlar om att vidta förebyggande åtgärder så att de historiska föremål som museerna förvaltar inte tar skada. På Livrustkammaren förstärker man fjärrövervakningen av temperatur och luftfuktighet. Detsamma gäller för Sveriges museum om Förintelsen där det även är extra fokus på ljusmätningar.

Läs mer

Publicerad den

Hemliga kyljobb med beprövade mätinstrument

Lasse TestTechnik Översikt

Lasse Andersson gillar att fundera några varv och skapa speciallösningar för kyla. Mätningar och kalibreringar av instrument har varit en viktig del under hans långa yrkesliv. Som pensionär hjälper Lasse nu det svenska försvaret med att installera kyla och göra mätningar – inte sällan med Testo-instrument från 1990-talet.

Läs mer

Publicerad den

”Med Celsicom kan vi säkerställa optimala uttorkningsklimat”

Raksystems overview

Intresset för att logga klimatet i olika miljöer ökar allt mer. Det menar Axel Arleij, fuktsakkunnig på Raksystems (tidigare Dry-IT) som hjälper bygg- och fastighetsbolag att bland annat övervaka byggklimat och utreda inneklimat. En stor mängd Celsicom-boxar används för att mäta temperatur och luftfuktighet.

Läs mer

Publicerad den

Blower Doors ger energieffektiva hus

Med kraftfulla fläktar i dörrpaneler – så kallade Blower Doors – kontrollerar Olle Syrén på AEM Byggkonsult lufttätheten i bostäder och kommersiella fastigheter. Dels för att bekräfta byggherrars energiberäkningar, dels för att upptäcka eventuella luftläckage. – Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på täthetsmätningar, konstaterar Olle.

Läs mer

Publicerad den

Mappning hjälper Strömberg att växa

Det nordiska logistikföretaget Strömberg siktar på expansion inom medicinteknik. Med hjälp av kartläggning av temperaturnivåer, så kallad mappning, utförd av Nordtec har Strömberg skaffat sig kunskap om hur man skapar ett perfekt inneklimat som lever upp till högt ställda krav från både kunder och myndigheter.

Läs mer

Publicerad den

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i Halmstad. Här kan besökare ta del av utställningar och spännande programpunkter. För några år sedan genomgick museet en omfattande uppfräschning. Huset renoverades och en utbyggnad till kom med entrén är vänd mot staden. I samband med detta arbete investerade museet i mätutrustning för…

Läs mer

Publicerad den

Värme och ventilation i balans på sjukhusen

Martin Lundin Region Västmanland

Drifttekniker Martin Lundin jobbar med inomhusklimatet på sjukhuset i Västerås men även på sjukhusen i Fagersta, Sala och Köping i Region Västmanland. Hans ständiga utmaningar handlar om att skapa behagliga innemiljöer för såväl sjukvårdspersonal som patienter och samtidigt hålla energiförbrukningen nere.

Läs mer