Publicerad den

Mätteknik viktig pusselbit i Vitrolifes expansion

Vitrolife, Fertilisation

Det råder en ökad efterfrågan på IVF-behandlingar världen över. Det gör att medtechföretaget Vitrolifes tillväxtresa fortsätter. En viktig förutsättning för fortsatt expansion är kontinuerlig, säker och noggrann klimatövervakning i ett stort antal miljöer.

Läs mer

Publicerad den

Uppdrag: säkra rätt tempererade läkemedel under transporter

Djurpharmacia läkemedel Linda

Djurfarmacia i Trollhättan levererar stora mängder läkemedel till bland andra privatpersoner, djuruppfödare, veterinärer och djursjukhus runt om i landet. För att säkerställa att kylkedjan hålls hela vägen och rätt tempererade vacciner och läkemedel når sina mottagare görs en omfattande validering av klimaten i olika transportlådor.

Läs mer

Publicerad den

Robusta loggrar säkerställer livsviktiga sterila processer

testo 190 utvald bild

– De är mycket tåliga och enkla att använda. Och det går snabbare att läsa av temperaturer jämfört med all annan utrustning som jag har provat. Det säger Magnus Björklund på MECQ om autoklavloggrarna testo 190 som han använder för att validera steriliseringsprocesser inom sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer

Publicerad den

I fjärrövervakade miljöer förvaras framtidens läkemedel

ClinStorage har hittat en växande nisch inom läkemedelsbranschen. I minutiöst kontrollerad lagerutrymmen förvarar de framtidens läkemedel. Företaget använder sig av det datoriserade fjärrövervakningssystemet testo Saveris 1 som har validerats, för att säkerställa att eventuella temperaturförändringar i kylar och frysar kan upptäckas och åtgärdas snabbt.

Läs mer

Publicerad den

Så uppfyller Fujirebio stränga krav på temperaturkoll

Alexander vid kryofrys

Fujirebio har 50 års erfarenhet av lösning inom vitro-diagnostik (IVD). Företaget sysslar med allt från utveckling och tillverkning till försäljning av robusta IVD-produkter över hela världen. Hela verksamheten genomsyras av stränga krav på att hela tiden har fullständig koll på all medicinsk råvara förvaras i exakt rätt temperatur. För att uppfylla dessa lagkrav använder Fujirebio…

Läs mer

Publicerad den

Mappning säkerställer rätt temperaturer på djurapoteket

Djurfarmacia

2007 började Djurfarmacia att bedriva partihandel. Snart tillkom en butik med egenvårdsprodukter för djur och en veterinärmottagning. Tre år senare fick man dessutom tillstånd att öppna Djurfarmacia Apotek Trollet. För att leva upp till lagkrav på att läkemedel förvaras i rätt temperaturer har Djurfarmacia låtit utföra en så kallad mappning i lokalerna.

Läs mer