Publicerad den

Viktig fuktmätning i krypgrunder och på vindar

Nordtec vind källare fukt

Det är viktigt att inspektera vissa kritiska miljöer med jämna mellanrum för att i god tid upptäcka och åtgärda eventuella problem med mögel. I krypgrunder och på vindar är det vanligt att fukt orsakar mikrobiell påväxt. Här berättar den erfarna fuktkonsulten Kim Olmås om hur mögel uppstår, hur du upptäcker det och vilka åtgärder du…

Läs mer

Publicerad den

Om hälsofarlig radon och effektiv radonmätning

Nordtec applikation Celsicom radon

Radon är en radioaktiv gas som kan påverka vår hälsa. I Sverige finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder med för höga radonhalter. Hur farlig är då radon och hur kartlägger man om det är en för hög radonhalt för att snabbt kunna sätta in åtgärder?

Läs mer

Publicerad den

Är inneluften torrare än i Sahara?
Då kan du få produktionsproblem.

Nordtec torr inomhusluft

Torr inomhusluft på vintern kan leda till problem för både människor och i produktionsmiljöer. För att upptäcka och i möjligaste mån komma tillrätta med detta är det en bra idé att mäta och allra helst logga lufttemperatur och luftfuktighet under en längre period.

Läs mer

Publicerad den

Metoder och instrument för mätning av inneklimat

Nordtec Inomhusklimat

Vad är egentligen ett bra inneklimat? Å ena sidan kan människor ha olika upplevelser av vad som är acceptabelt när det gäller temperatur och drag. Det vi kallar för termisk komfort. Å andra sidan finns fysikaliska mätbara storheter som lufttemperatur, strålningstemperatur från ytor, luftrörelser, luftfuktighet och så vidare.

Läs mer

Publicerad den

Utökad klimatövervakning av ovärderliga föremål

Livrustkammaren, Augusta Persson och Ann-Sofie Stjernlöf

En viktig del av konservatorerna Augusta Perssons och Ann-Sofie Stjernlöfs arbete handlar om att vidta förebyggande åtgärder så att de historiska föremål som museerna förvaltar inte tar skada. På Livrustkammaren förstärker man fjärrövervakningen av temperatur och luftfuktighet. Detsamma gäller för Sveriges museum om Förintelsen där det även är extra fokus på ljusmätningar.

Läs mer

Publicerad den

Med ett optimalt klimat får du bygget klart i tid

Nordtec CEC Byggklimat Applikation

Hög luftfuktighet kan försena de mest välplanerade byggen. Därför är det viktigt att ha järnkoll på byggklimatet för att snabbt kunna se om uttorkningen fortlöper enligt plan eller om du kanske behöver sätta in extra åtgärder för att ge torkprocessen en skjuts i rätt riktning. Mätboxen Celsicom TH600 är en smidig, pålitlig lösning för att…

Läs mer

Publicerad den

Hemliga kyljobb med beprövade mätinstrument

Lasse TestTechnik Översikt

Lasse Andersson gillar att fundera några varv och skapa speciallösningar för kyla. Mätningar och kalibreringar av instrument har varit en viktig del under hans långa yrkesliv. Som pensionär hjälper Lasse nu det svenska försvaret med att installera kyla och göra mätningar – inte sällan med Testo-instrument från 1990-talet.

Läs mer

Publicerad den

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i Halmstad. Här kan besökare ta del av utställningar och spännande programpunkter. För några år sedan genomgick museet en omfattande uppfräschning. Huset renoverades och en utbyggnad till kom med entrén är vänd mot staden. I samband med detta arbete investerade museet i mätutrustning för…

Läs mer

Publicerad den

Vindkraftstorn av naturens kolfiber

Slutmontering av torn på plats

Göteborgsbaserade Modvion utmanar vindkraftsindustrin med ett patenterat koncept för modulbyggda torn av laminerad, krökt plywood av nordisk gran. Nordtec har bidragit med Celsicom-produkter i utvecklingsfasen. Träteknologiföretagets vd Otto Lundman berättar om fördelarna med vindkraftstorn helt av trä, varför höjden har betydelse och hur visionerna ser ut.

Läs mer