Publicerad den

Om hälsofarlig radon och effektiv radonmätning

Nordtec applikation Celsicom radon

Radon är en radioaktiv gas som kan påverka vår hälsa. I Sverige finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder med för höga radonhalter. Hur farlig är då radon och hur kartlägger man om det är en för hög radonhalt för att snabbt kunna sätta in åtgärder?

Läs mer