ComSoft CFR 21 Part 11

Programvara - specialversion för läkemedelsindustrin

• ComSoft CFR 21 Part 11 är en programversion med valideringsmöjligheter, som uppfyller de
   krav som FDA (Food and Drug Administration) ställer inom ramen för ett slutet system
• Överensstämmelsen med CFR-riktlinjerna bekräftas av ett oberoende institut

Pris: 
16 350:-
Artikelnr: 
0554 1705