Digital-/analogomvandlare

Digital-/analogomvandlare för testo 150

Används tillsammans med testo 150 TUC4

Digital-/analogomvandlaren gör det möjligt att integrera fler mätparametrar i testo Saveris mätsystem utöver temperatur, fukt och differenstryck. Det betyder till exempel att alla transmittrar med standardiserade ström-/spänningsportar kan användas. 


Anslutningsbara loggrar: testo 150 TUC4

Dataöverföring: Ethernet, WLAN eller testo UltraRange radioteknik

Anslutningar: ström-/spänningsingång med 2 eller 4 ledare

Mätområde: 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V

Loggintervall: 1 min ... 24 tim

Intern lagring (per kanal): 6 000 mätvärden

Strömförsörjning: via dataloggern testo 150 TUC4

Skyddsklass: IP54

Förvaringstemperatur: -25 ... 60 °C

Drifttemperatur: +5 ... 45 °C

Artikelnr: 
0572 2166