Display

Display

Display

Med denna tydliga display så har man full kontroll över transmittern.
De fyra instrumentknapparna möjliggör justering, driftssättning och analys på plats.
Displayen visar inte bara mätvärdena och relälägena tydligt utan vägleder också användaren genom funktionsmenyn. Kan normalt endast levereras monterad på transmitter vid nybeställning.

Artikelnr: 
C02