EasyKool

EasyKool

PC-mjukvara

Värdena från testo 556/560 visas i tabell eller diagramform med programmet easyKool. Om du registrerar alla åtgärder som vidtas vid en driftssättning kan en rapport upprättas. Konternuerlig datadokumentering över given tidsperiod möjliggör diagnostik av orsakerna till eventuella funktionsfel.

All information om driftssättning och inspektioner finns alltid tillgänglig. Det innebär att alla åtgärder i kylanläggningen tydligt registreras.

Mätvärdena är manipuleringsskyddade.

Mätsystemet som sådant (instrument och easyKool) bidrar inte bara till högre noggrannhet och snabbare service. Det skapar också nöjdare kunder, tack vare tillgången till relevant information.

Pris: 
3 175:-
Artikelnr: 
0554 5604