Fantestic Pro

Licensnyckel Fantestic Pro

Licens till Blower Door-mjukvara

 

Programvara för täthetsprovning i byggnader för helt automatiserad fläktdrift, datainsamling och rapportgenerering.

Programvara för att registrera och beräkna mätvärden från fläktar och manometrar som är inställda för att mäta luftläckage i rum eller byggnader, men även kanaler. När den används tillsammans med Retrotecs digitala manometrar kan programvaran automatiskt styra fläktar och samla in data i enlighet med ett antal standardprocedurer för luftläckage. Programvaran genererar en rapport som innehåller uppmätta och beräknade resultat i enlighet med standardtestprocedurerna för automatiskt insamlade eller manuellt inmatade data.

 

Systemkrav

Full version av Windows (XP SP2 eller senare)

Ytterligare programvara som behövs

Microsoft Word (2007 eller senare) för rapporter

Microsoft Excel (2007 eller senare) för dataexport

DM-2 USB-drivrutin om DM-2-manometer används 

Pris: 
3 750:-
Artikelnr: 
3940 0010