Förskruvning

Förskruvning till testo 191-loggrarna

För mätning i burkar och flaskor

  • Innovativ: monteras direkt genom att skruvas fast för hand
  • Enkel fastsättning på burkar och flaskor
  • Ingen förborrning behövs
  • Ger noggranna, repeterbara mätresultat

Det här tillbehöret imponerar och sparar tid vid temperaturövervakning i pastöriserings- och steriliseringsprocesser. Förskruvningen monteras för hand genom att skruvas och dras åt direkt på burkens eller flaskans topp. För bara in loggerns temperaturgivare genom öppningen och säkra den med muttern.

Artikelnr: 
0554 0458